Omsorg på obekväm tid

Även föräldrar som arbetar nätter, helger och i övrigt på obekväm arbetstid kan ha behov av att få tillgång till omsorg om sina barn för att kunna yrkesarbeta. Men är kommuner och förskolor skyldiga att erbjuda detta? Mikael Hellstadius klargör vad Skollagen säger på detta område.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader