Personadockor för att arbeta med jämlikhet

Genom att låta personadockor besöka förskolan stärks barnens identitet och mångfalden i förskolan levandegörs.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader