Portfolio som dokumentation och kvalitetsredskap

Portfolio är ett vanligt sätt att dokumentera det enskilda barnets lärande och utveckling, men åsikterna går ofta isär när det gäller innehåll, utformning och användning. Här berättar Christian Eidevald om sin syn på portfolio som verktyg i förskolans verksamhet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader