Projektet Småbarnspedagogik, del 3

Fick projektet några konsekvenser som förändrade deltagarnas synsätt och förståelse för de yngsta barnen i förskolan? I den här artikeln ligger fokus på projektdeltagarnas erfarenheter och synpunkter.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader