Rektor i förskolan – ett komplext uppdrag

Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna från en rad olika aktörer. Lars Thorin, förvaltningschef i Strömsunds kommun och utbildare inom rektorsprogrammet, benar ut problematiken och visar på möjligheterna.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader