RUS: Att utveckla ett nyanserat talspråk

När de första orden formuleras får barnet möjlighet att påverka sin omgivning på ett annat sätt än tidigare. Från och med nu går barnet från att vara en mottagare av det talade språket till att i allt högre utsträckning själv vara en utövare, och utvecklar successivt ett nyanserat talspråk.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader