Rutinbeskrivning för vilan

Läroplanen säger att förskolan ska erbjuda barnen en väl avvägd dygnsrytm som är anpassad till deras ålder och vistelsetid. Med den här mallen får ni hjälp att skapa tydliga rutiner kring vilan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader