Rytmik?!

Att rytmiken ses som betydelsefull för barns utveckling och lärande framgår av läroplanen. Men vad innebär egentligen begreppet rytmik, och vilka är de bakomliggande tankarna och idéerna?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader