Så föds en förskola i Malmö

Lisa Olsson

Lisa Möller, enhetschef på Förskoleförvaltningen, berättar om Malmö stads program för byggandet av förskolor. Det funktionsprogram som tagits fram används som riktlinjer när nya förskolor byggs. Förhoppningen är också att andra kommuner ska inspireras av Malmös arbete.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader