Så pratar du med barn om coronaviruset

Publicerat

Det är nog ingen som undgått de senaste veckornas utveckling i Sverige vad gäller coronaviruset. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur ni kan möta barnens frågor och funderingar på bästa sätt.

Förskolans uppgift är inte att informera barn om coronaviruset, men vi behöver kunna förhålla oss till situationen och skaffa oss beredskap för och medvetenhet om hur vi kan möta barnens eventuella frågor och funderingar på bästa sätt.

Olika behov i olika åldrar

Givetvis varierar det bland förskolans barn om man har hört talas om coronaviruset eller inte, och det är främst bland förskolans äldsta barn som det kan finnas ett behov av att de vuxna är tillgängliga för barns frågor och funderingar. 

Samtidigt gör en sådan situation som vi nu befinner oss i, att många människor blir oroliga och inte beter sig som vanligt, och även förskolans yngsta barn känner av om vuxna beter sig annorlunda, stressat eller ofokuserat. Därför behöver även de yngsta mötas av vuxna som kanske är lite extra tillgängliga och som läser av och möter deras behov. 

Därför är det relevant för alla som arbetar i förskolan att tänka igenom hur man på bästa sätt kan möta de barn man arbetar med utifrån den situation vi nu befinner oss i. Prata gärna ihop er i arbetslaget och på förskolan!

Barn behöver lyhörda vuxna

Som utgångspunkt kan vi tänka att vår uppgift i förskolan inte är att informera barn om coronaviruset. Läget kan vara nog svårt för oss vuxna att greppa och för barn i förskoleålder är det alldeles för komplicerat att förstå något som coronaviruset. Det är helt enkelt för abstrakt i relation till deras kognitiva utveckling, även om en femåring givetvis kan förstå mer än en ettåring. 

Det vi i stället bör ha fokus på i förskolan är att vara lyhörda och tillgängliga för de frågor och tankar som barnen eventuellt har, utan att komma med för mycket vuxeninformation och detaljer som är onödiga för barnen att höra. Med andra ord ska vi ha fokus på barnen, inte på virusfakta. 

Viktigt att ta sig tid

Vi vuxna behöver helt enkelt ta oss tid när barnen signalerar att de har behov av det och funderar på sådant de kanske hört oss vuxna prata om eller råkat se på nyheterna om teven stått på hemma. 

Som i alla lägen när det råder osäkerhet eller när vuxna beter sig annorlunda kan osäkerheten medföra att barn upplever sig otrygga och att det känns obehagligt. Som vuxen hjälper man barnen genom att själv bete sig lugnt och anpassa sina svar till en nivå som är rimlig för just det barn man har framför sig. 

För små barn är det sättet vi förmedlar saker på som är det viktiga, inte de exakta orden som sägs. Så med ett lugnt kroppsspråk, där vi är i kontakt med barnet, känslomässigt och fysiskt, och där vi kanske sätter oss på huk och visar att vi är närvarande, minskar vi barns eventuella stress och oro.

För små barn i förskolan kan vuxnas stress vara en större källa till oro och obehag än sådant de hört om viruset.

Att möta barnens frågor

När vi möter barnens eventuella frågor får vi förhålla oss till den fakta som finns tillgänglig. Samtidigt behöver man inte vara rädd för att svara ”jag vet inte”, när man faktiskt inte vet. 

Vi hjälper barnen genom att stötta dem i att sätta ord på sina känslor och tankar. Man kan också säga till barn, såklart utifrån vilken nivå de befinner sig på, att anledningen till att många vuxna pratar mycket om den här sjukdomen just nu är att vi vill hjälpas åt att stoppa den. Och att vi kan hjälpas åt i förskolan genom att göra det värsta virus och sjukdomar vet, nämligen vara noga med att tvätta händerna och nysa i armvecket.

tvatta_750.jpg

Rutiner för handhygien

En del barn tycker att det är svårt att tvätta händerna så länge att de blir rena och då kan man be dem att tvätta medan de sjunger Blinka lilla stjärna (30 sekunder), alternativt utmana dem i att få så mycket lödder som möjligt genom att gnugga tvålen ordentligt. 

Råden om handhygien behöver ligga på en åldersanpassad nivå och inte skrämma upp barnen, men samtidigt är det en rutin som är väl utarbetad i förskolan och inte okänd för barnen. 

Du kan läsa mer om handhygien på 1177.se, se länk nedan.

Lycka till!  

Handtvättssånger

Tvätta, tvätta liten hand ...

Melodi: ”Blinka lilla stjärna”

Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand!

Fler sånger

Fler sånger att sjunga under handtvätten hittar du i artikeln Handtvättssånger här på Förskoleforum.

Läs mer

https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna

Coronaviruset covid 19 – information till skolor och förskolor

Hellberg, Anna (201). När krisen drabbar förskolan. Lund: Studentlitteratur.


Bilder: Shutterstock.com.