Samling för barn med funktionsnedsättning

Samlingen kännetecknas ofta av normer, regler och struktur som kan medföra svårigheter för barn med neuropsykiatriska diagnoser. Hur ordnar man en samling som fungerar även för barn som har svårt att sitta still och behålla koncentrationen?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader