Samlingen ur Vygotskijs perspektiv

Samlingen ur Vygotskijs perspektiv

Hur hittar man en bra balans mellan lek och lärande i samlingen? Leif Strandberg diskuterar samlingens form med utgångspunkt i Lev Vygotskijs tankar om att lärande är något som sker i social samvaro med andra.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader