Skolverket öppnar regionala kontor för kvalitetsdialoger

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Inte mindre än tio regionala kontor öppnas nu runt om i Sverige av Skolverket. Den stora satsningen görs i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. Orsaken till det är att man vill öka kvaliteten och likvärdigheten i förskola och skola.