Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

Hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i en flerspråkig förskola? Det får du hjälp med i boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan. Som komplement till boken finns både dokumentationsverktyg, sagofigurer och appar.