Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?

Svårigheter med kommunikation och samspel är dominerande när barn bedöms vara i behov av särskilt stöd i förskolan. Men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget i den här problematiken.