Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?

Svårigheter med kommunikation och samspel är dominerande när barn bedöms vara i behov av särskilt stöd i förskolan. Men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget i den här problematiken.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader