Systematiskt kvalitetsarbete ur ett ledningsperspektiv

Små barngrupper, hög personaltäthet, stora utrymmen och rikligt med material är inte i sig en garanti för hög kvalitet. Avgörandet ligger på hur resurserna används för att stimulera och utmana barnen i deras lek och lärande. Det, i sin tur, hänger ihop med pedagogisk medvetenhet och kompetens.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader