Undervisning = lärande? Del 1

Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I sju artiklar berättar Ann S. Pihlgren om undervisning i förskolan, om varför den är lika aktuell som i skolan och varför den behöver lyftas upp och diskuteras tydligare.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader