Undervisning = lärande? Läsa och skriva

Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de språkliga förmågor som anges i förskolans läroplan? Del 2 i Ann S. Pihlgrens artikelserie handlar om den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader