Undervisning = lärande? Taluppfattning och problemlösning

Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes artikelserie om undervisning i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader