Undervisning = lärande? Tilltro till den egna förmågan

Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad förskolans undervisning kan innebära på detta område, och hur du kan följa upp barnens utveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader