Undervisning och utbildning i förskolan

Den nya skollagen talar om undervisning och utbildning som två centrala begrepp i alla skolformer. Men begreppen bygger i stor utsträckning på förhållanden i skolans värld, och är inte lika lätta att tillämpa i förskolan. Mikael Hellstadius klargör hur man kan skilja mellan vad som är undervisning och vad som är utbildning, och varför det är så viktigt för förskolan att kunna göra det.