Undervisning och utbildning i förskolan

Den nya skollagen talar om undervisning och utbildning som två centrala begrepp i alla skolformer. Men begreppen bygger i stor utsträckning på förhållanden i skolans värld, och är inte lika lätta att tillämpa i förskolan. Mikael Hellstadius klargör hur man kan skilja mellan vad som är undervisning och vad som är utbildning, och varför det är så viktigt för förskolan att kunna göra det.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader