Utvecklingssamtalet som verktyg i granskningssamhället

Utvecklingssamtalet har fått en ny betydelse, som en av de första ”kontrollstationerna” i barnens utbildning, menar författarna i denna artikel. I och med att förskolan blivit det första ledet i det svenska utbildningssystemet växer en statligt styrd kontroll fram – även om den ännu inte är lika tydlig som i skolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader