Vardagsdilemman i förskolans kulturmöten

Läroplanen klargör att förskolebarn inte får utsättas för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Vad gör man om man trots allt skulle höra en kollega uttala fördomsfulla ord om ett barns kulturella ursprung? Tuula Torro och Camilla Lindgren ger här ett enkelt och konkret diskussionsunderlag.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader