Waldorfförskolornas syn på anknytning

Waldorfpedagogiken baseras på en antroposofisk bild och syn på människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. Hur ser man då på anknytning i en waldorfförskola?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader