Försenad, långsam eller annorlunda språkutveckling

Hur kan man skilja mellan språkstörning och språkförsening? Även om variationen är mycket stor i barns språkutveckling är det viktigt att känna till vad man bör vara vaksam på. Mycket finns att göra för att hjälpa barn med språkstörning om problemen upptäcks tidigt.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader