Tal-, språk- och kommunikationsutveckling

Tal-, språk- och kommunikationsutveckling

För att aktivt kunna stödja barns språkutveckling och uppmärksamma om något är fel, behöver man kunskap om de grundläggande stegen i tal-, språk- och kommunikationsutvecklingen. Barbro Bruce visar hur små barn lär sig behärska både det verbala språket och kroppsspråket, och ger värdefulla tips om hur du kan stimulera denna utveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader