Hälsa och miljö

Arbetsmiljö och säkerhet


Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.
Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg....
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvare...

Hälsa


Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm ... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i för...
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvare...

Maten och måltiden


För att samvaron vid måltiden ska bli lyckad, behövs lagom portioner av flera olika saker: lämplig mat för barnens olika åldrar, en god attityd, en vilja att skapa en trivsam stund tillsammans samt ett ständigt utvecklande av bordsskick och sociala färdigheter. Men allergi- och överkänslighetsbesvär är ganska vanliga på förskolorna idag, det kan du läsa om i flera artiklar här. Om hur barn med särskilda behov närmar sig matsituationen skriver Ann-Marie Andersson, adjunkt i mat- och måltidskunskap med inriktning specialpedagogik, i ”Maten och måltiden för barn med autism”.
Mat är inte bara är gott, utan också spännande, konstigt och kul! Förskoleforums doft- och smakkalen...
Emil Spanos, kock på Norrboda förskola i Upplands Bro, lagar varje dag genomtänkt och lyxig mat från...

Pedagogisk miljö


Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområ...
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen f...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie...
Barn är extra utsatta för den skadliga solstrålningen och bränner sig lättare än vuxna. Därför är de...

Litteraturtips Hälsa och miljö


Titlar med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie...
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språ...