Att sätta gränser – ett villkor för växande

Default image

En föreläsning som tydligt visar hur vi vuxna bör agera i olika situationer för att hjälpa och stötta barnens utveckling genom gränssättning för deras ofta vilsna framfart.

Som människor måste vi kunna avgränsa oss: till skydd för påhopp, för att framträda med vår egen rätt, hävda vår integritet och göra oss tydliga i samspelet med andra. Vi måste också kunna ha självtillit nog för att ha utrymme över för att kunna respektera andra människor.

Allt det här lär vi oss i grunden som barn, i det nära samspelet med viktiga vuxna – som vågar vara vuxna så att barn kan få vara barn och få möjligheter utveckla sin personlighet och finna sin plats bland andra.

Några av barnets viktigaste utmaningar i livet är att lära sig skilja ut vem man är från vad man gör och att förstå att bete sig så att man inte drabbar andra i sin framfart. Det handlar om personligt ansvar. Först den som äger kännedom om detta kan känna inre trygghet. Det är här gränssättning kommer in som ett sätt att förmedla ”livets spelregler”. En föreläsning om barns villkor av i dag, om deras förmågor och ambitioner, om oro, förvirring, utspel, ageranden, mobbning m.m. och vuxnas sätt att rätt kunna förstå och hantera detta, för barnens och egen skull!

En konkret föreläsning innehållande vardagsproblem där vi alla känner igen oss från våra förskolor, skolor och de egna hemmen.

Våra barn och ungdomar behöver:

  • bli sedda men inte alltid bejakade
  • vuxna som tillfälligt vågar vara impopulära
  • få ett nej/stopp till sina handlingar, men inte till vem de är
  • någon som sätter gränser för att de ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

Bengt Grandelius föreläsning visar tydligt hur vi vuxna bör agera i olika situationer för att hjälpa och stötta barnens utveckling genom gränssättning för deras ofta vilsna framfart.

Att bli gränssatt innebär givetvis frustration för barnet/ungdomen, men det är också grunden för att kunna komma till känslomässig insikt om skillnaden mellan sig själv och andra. Det är grunden för att kunna förstå andra, för hänsyn, respekt och empati.

Föreläsningen Att sätta gränser – Ett villkor för växande har under drygt 15 år varit starkt efterfrågad runtom i Sverige, Norge och Finland. Det är en mycket viktig föreläsning för alla pedagoger som är intresserade av barns och människors mognadsutveckling. Det handlar om vår vardag tillsammans med barn och ungdomar – framtidens vuxna.

Kom och låt dig inspireras av en medryckande föreläsning.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning