Förskolepersonal riskerar att få hörselproblem

Att det kan bli stojigt bland barnen på förskolan vet nog de flesta, men fram till nu har det inte funnits mycket forskning om vad den höga ljudnivån leder till. En ny doktorsavhandling visar att förskolepersonal löper betydligt större risk att drabbas av problem med hörseln än de som jobbar i samma höga ljudnivåer någon annanstans.