Barbro Bruce

Barbro
Bruce

Docent i utbildningsvetenskap

Foto: Högskolan i Kristianstad.

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör hur man på olika sätt kan stödja och stimulera barn med en skör och sårbar språkutveckling, både hemma och i förskolan.

På Förskoleforum skriver Barbro artiklar särskilt anpassade för förskolan. Hon ingår också i expertpanelen där hon svarar på dina frågor om språkutveckling och kommunikation.


Frågor & svar

Hej Barbro!

Varför skriver barn sitt namn baklänges?

 

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Barbro!

Vi ska börja arbeta med tecken som stöd på våra förskolor och vi vill gärna läsa vad forskningen säger om detta innan vi startar upp vårt arbete. Har du några förslag på litteratur om detta?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Vi har bestämt oss för att fokusera på läs- och skrivinlärning för att ge våra barn en bra start i läsförståelse och öka föräldrarnas förståelse av högläsningens betydelse. Vi använder böcker mer medvetet, vi synliggör skriftspråket och inspirerar barnen på olika sätt. Därför blir barnen nyfikna och vill gärna att vi ska hjälpa dem att skriva bokstäver. Från grundskollärare har vi hört att det är viktigt att barnen lär sig skriva på rätt sätt annars blir det tokigt i skolan. Vet du hur det egentligen är?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi undrar vad som händer om ett barn inte stimuleras att tugga. Försvinner tuggreflexen då eller den finns kvar tills den blir stimulerad?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag läser mycket om vikten av att flerspråkiga barn ska prata på sitt modersmål hemma för att bygga grunden för det andra språket. Hur ska vi pedagoger få föräldrarna att förstå vikten av detta?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Barbro!

Jag arbetar på en mångkulturell förskola där barnen är 3–5 år. Många av barnen är två- eller flerspråkiga. Vi har en flicka som är född i april 2009 och som har varit hos oss sedan i augusti förra året, hon kom då från en annan förskola.

Flickan har pratat med pedagogerna på förra förskolan fram till hon var i 2,5-årsåldern, sedan slutade hon. Hon pratar lite med sina kompisar när hon tror att vi inte hör eller ser, men inte med oss pedagoger, inte ett enda ord. Hennes mamma säger att hon både pratar och sjunger på svenska hemma. Vi har så klart uppmanat och uppmuntrat henne till att prata, men förgäves. Hur tycker du att vi ska hantera detta barn? Tacksam för svar!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Barbro!

Jag arbetar på en mångkulturell förskola där barnen är 3–5 år. Många av barnen är två- eller flerspråkiga. Vi har en flicka som är född 09–04 som har varit hos oss sedan i augusti förra året, hon kom från en annan förskola. Hon förbryllar mig och mina kollegor eftersom hon pratat med pedagogerna på förra förskolan fram till hon var i 2,5-årsåldern, sedan slutade hon.

Hon pratar lite med sina kompisar när hon tror att vi inte hör eller ser, men inte med oss pedagoger, inte ett enda ord! Hennes mamma säger att hon både pratar och sjunger på svenska hemma. Vi har så klart uppmanat och uppmuntrat henne till att prata, men förgäves. Hur tycker du att vi ska hantera detta barn? Ska vi vänta på att hon ger upp sin envishet?

 

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Vilken roll anser du att kvaliteten på barnböckernas text har för barns skriv- och läsutveckling? Vi har haft diskussioner om detta. En del anser att kvaliteten är inte så viktig utan att det viktigaste är att det är lustfyllt. Jag och några andra anser att kvaliteten är viktig. Med böcker av mindre bra kvalitet menar vi är t.ex. disneyklubbens böcker, prinsessklubben osv., böcker som vi kan få av familjer som inte vill ha dem längre.

Om dessa böcker överhuvudtaget ska få finnas på en modern förskola är också en het diskussion.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hur kan vi på bästa sätt hjälpa och stödja tvillingar i deras språkutveckling? Det gäller två pojkar som fyller tre år i november. När är det dags att ta kontakt med en logoped om man misstänker problem?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Barbro!

Det finns många barn i skolan som har dålig läsförståelse. Finns det några bra spel eller andra tips gällande läsförståelse för förskolebarn, för att förebygga detta?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hur kan det komma sig att en treåring ersätter L med den mer svårsagda bokstaven R? Några exempel:

grass i stället för glass, Embra i stället för Embla.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

På min småbarnsavdelning har vi just nu en flicka på 2,5 år som inte pratar alls, trots att hon förstår allt man säger till henne när vi frågar och ger henne instruktioner. Hon är också mycket glad i sin napp och vill nästan aldrig lämna den ifrån sig. Föräldrarna frågar ofta om hon har börjat prata, för hon har varit här i runt tre månader. Föräldrarna säger också att deras äldre dotter började prata vid ett års ålder. Hur kan vi i förskolan motivera den här lilla flickan till att börja använda verbalspråket?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej
Vi skulle vilja veta vad den senaste forskningen säger om att använda gemener eller versaler i förskolan för barn från 1-5 år.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej
Vi arbetar en hel del med tecken som stöd på vår förskola.Vi har nu fått frågan från en förälder om det inte hämmar den vanliga talutvecklingen, om barnet tar till sig mycket av tecken. Vi har själv frågat för flera år sedan. Men fick då svaret att det bara var positivt.
Tack för svar.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Barbro!
Jag är specialpedagog med inriktning grav språkstörning i förskolan, och är bl.a. kontaktperson mot vår språkförskola. Vi har ett barn med verbal dyspraxi i förskolan. Nu har frågan väckts om barnet skulle kunna erbjudas en placering i språkförskolan. Jag kan inte hitta tillräckligt med information om denna diagnos, men har för mig att jag hört att barn med denna diagnos inte ska placeras i språkförskola då de inte identifierar sina svårigheter som en språkstörning. Kan du vägleda oss hur vi på bästa sätt ska möta detta barn i förskolan och om en placering i språkförskolan är lämplig?

Tack på förhand!
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej, Vi har en undring kring TRAS-materialet. Vi har varit på två föreläsningar och jag har tillsammans med många andra uppfattat att man skall gå vidare i frågorna när man t.ex&nbsp "fyllt" fälten i fråga 1,2,3 i åldern 2-3 år så går jag vidare till frågorna 3-4 år även om barnet är 2,5 år. Har vi förstått rätt? Mycket tacksam för svar!
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej!
på vår förskola har vi inrett en hörna där barnen får lekskriva. Syftet är att alla barn oavsett ålder efter eget intresse får gå till bokstavshörnan ensam eller tillsammans med någon kamrat. Där kan de skriva, klippa, limma eller lägga bokstäver med stenar mm. Varje barn lekskriver efter sina egna förutsättningar. Vi har också versaler och gemener färdigklippta i hela alfabetet som ligger i små lådor. Barnen har egna språklådor med lappar på nära och kära som de ibland hämtar och skriver av. Det är underbart att se när ett barn på tre år lekskriver sitt namn. De är otroligt duktiga. Min fråga till dig är! Varför skriver de sitt namn med stora bokstäver trots att vi erbjuder dem både versaler och gemener. Lapparna med deras namn är också skrivna med versaler och gemener.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har ett barn på 5 år i vår barngrupp som läspar väldigt när han pratar. Det är riktigt svårt att höra vad han säger och det är tydligt skillnad mot andra barn i samma ålder. Är det något som växer bort eller bör logoped kopplas in? Kan vi i förskolan göra något som kan hjälpa honom?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Jag undrar över dina åsikter kring TRAS? Ser att trots att skolverket är kritisk, är det fler och fler inom förskolan som använder detta. Vissa använder även detta i föräldrasamtal vad anser du om det? Hur lång är utbildningen för att lära sig använda det?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

På vår förskola har vi övervägande barn med annat modersmål än svenska i åldarna 1-5 år.Vissa tycker att man ska arbeta med Bornholsmodellen för att göra barn språkligt medvetna. Är det inte så att övningarna i Bornholmsmodellen kräver en språklig medvetenhet och att denna uppnår man först vid 5-6 års ålder?

Vad rekommenderar du för modell/metod för förskolan?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har ett barn (5 ½ år) som har svårt att uttala vissa ljud - L och R blir J t ex. När bör man ta kontakt med logoped för den här typen av uttalsproblem?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Artiklar