Artikel
Arbetet för att uppnå en giftfri förskola måste bedrivas långsiktigt och det gäller att skapa en realistisk plan som man kan arbeta med på ett bra sätt. Det menar Maria Johnson, rådgivare inom...

Artikel
Här fortsätter artikelserien om hur vi kan skapa en mer stressfri och känslosmart förskola. Denna gång får du veta mer om hjärnans överlevnadssystem och hur du lugnar kroppen och gör hjärnan trygg i...

Artikel
Mycket av det som orsakar stress i förskolan kan du inte ensam ändra på. Det är yttre faktorer som exempelvis barngruppens storlek, lokalernas beskaffenhet, personalomsättning, föräldrakontakt,...

Artikel
Det där med elektricitet och energi kan vara abstrakt för förskolebarn. Samtidigt är hållbarhetsfrågor allt viktigare. På förskolan Vitsippan i Trollhättan ledde installationen av ett nytt...

Artikel
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror oftast på att deras verksamhet är mindre, inte...

Artikel
Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg. psykolog Anna Hellberg hur en genomtänkt introduktion med tydliga förväntningar bidrar till att...

Artikel
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvaret. Men barn som vistas på förskola är oftare sjuka än barn som vistas hemma. Hyfs –...

Artikel
I Storbritannien ifrågasätter många numera att lekplatser har gummimattor och andra säkerhetsinslag, och man gör i stället lekmiljön mer utmanande för barnen. Anna Ekblad, leg. förskollärare och...

Artikel
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicerat över 1 600 inlägg från förskollärare och barnskötare i hela landet om en förskola i kris.

Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen som har allergier och deras föräldrar kan känna sig...

Artikel
Många barn älskar hundar, men alla hundar är inte lika förtjusta i barn. Monica Ottosson, licensierad hundinstruktör, ger råd om möten mellan förskolebarn och hundar.

Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och varför? Förberedelse är viktigt och en...

Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till normalläge. Men minnena från händelsen finns kvar och...

Artikel
Rösten är ett av förskollärararens viktigaste verktyg. På Södertörns högskola erbjuds studenterna röstcoachning. – Studenterna tycker att det är fantastiskt, säger Johanna Severinsson,...

Artikel
Vilken färg har din röst? Och hur använder du rösten i verksamheten? Sångpedagogen Anna Wiborg och retorikkonsulten Klara Härgestam jobbar mycket med förskolepersonalens röster. – Vi möter ofta...

Artikel
Svårt ge alla barn tillräcklig uppmärksamhet
Bristande uppsikt på förskolan kan bero på den fysiska miljöns utformning. Det kan handla om situationer vid på- och avklädning, fri aktivitet inomhus eller måltid. Observationerna i...

Artikel
Låter namnet Fredrik Sjödin bekant? Han forskar om ljud och annan hälsa i förskolan, i förhoppningen om att det kan leder till förbättringar. Friskvård, kanske man kan kalla det!

Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och ledning.

Artikel
Att undvika olyckor är en viktig aspekt av barnsäkerheten, men begreppet täcker mycket mer än så. Här ger Staffan Olsson en aktuell översikt över regler och riktlinjer som är viktiga att känna till i...

Artikel
”Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan” är en stor statlig utredning om barnsäkerhet i förskolan. Här redogör Staffan Olsson för utredningens viktigaste...

Artikel
Anmälningsplikten när man misstänker att ett barn far illa är en viktig aspekt av barnsäkerheten. Men i väldigt många fall görs aldrig någon anmälan. I den här artikeln får du kunskap om vad...

Artikel
Handlingsplan för utflykter i förskolan
Behöver man inhämta tillstånd för utflykter? Vem bedömer om säkerheten är tillräcklig? Vilket ansvar har föräldrar när de följer med? Staffan Olsson har sammanställt en checklista över sådant som är...

Artikel
Vilka regler ska gälla när barnen är sjuka? Vilka riktlinjer finns vid smittrisk? Detta behöver regelbundet stämmas av med föräldrarna, och föräldramötet är ett bra tillfälle. Här får du stöd i form...

Artikel
När det saknas mark i storstäderna kan förskolegårdar på befintliga hustak bli aktuella. Men det bör ses som en tillfällig nödlösning, menar kritiska forskare.

Artikel
Arbetet i förskolan kräver bra kläder och slitaget är ofta påtagligt. Men vem ska betala för kläderna? Det är en omtvistad fråga.

Artikel
Skvaller på jobbet är inte enbart av ondo, tycker Viveka Adelswärd som är författare och professor i samtalsforskning. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt för att inte någon ska fara illa.

Artikel
Inte bara den fysiska miljön i förskolan ska vara tillgänglig, utan även den pedagogiska och den sociala. Medvetenheten och kunskapen om hur viktig tillgängligheten i lärmiljön är för barns...

Artikel
Under alla år jag arbetat i förskolan har detta med brandövning kommit ganska mycket i skymundan. Det är något vi gör några gånger per år, men inget som integreras i verksamheten och verkligen blir...

Artikel
Vinterkräksjukan och många andra former av "magsjuka” är oerhört smittsamma. Men smittspridningen kan minimeras med rätt rutiner. Här berättar förskolläraren Sofie Arfvidsson om hur deras rutiner...

Artikel
Astma, allergi och födoämnesöverkänslighet är i dag mycket vanligt bland barn i Sverige. Trots det saknar många förskolor ett förebyggande allergiarbete. Här får du exempel på hur andra förskolor...