Artikel
Marita forskar om lärares samtalsstrategier och om vikten av att barn och elever lär sig att kommunicera matematik. – Vi på lärarutbildningen har en viktig roll i att lära våra studenter att leda...

Artikel
Gabriella Gejard har i sin forskning undersökt matematiserande i förskolan genom olika aktiviteter. Hon berättar här om sina forskningsresultat, om hur barnen på olika sätt visar upp ett kroppsligt...

Artikel
Tid är något som intresserar de flesta förskolebarn väldigt mycket – ändå syns inte detta ämne speciellt mycket i förskolan. Det finns heller inte mycket skrivet om det. Men Marita Lundström på...

Artikel
Under hösten finns många situationer och företeelser som du kan använda i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga. Här får du en lång rad tips på enkla och roliga aktiviteter.

Artikel
Människan har i alla tider använt sig av naturen som en källa till inspiration för olika estetiska uttrycksformer. Den avbildas genom målningar och fotografier och den beskrivs genom lyrik och musik....

Artikel
Matematik är som bekant så mycket mer än siffror och räknande. Ett språk som berättar om världen, genom förhållanden, symmetrier, mängder och positioner. Den här artikeln handlar om hur vi kan skapa...

Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Artikel
Matematikaktiviteter kan med fördel göras utomhus. Men ibland inbjuder inte vädret till några längre stunders matematiklek. Som tur är finns det mycket matematik även inomhus!

Artikel
Matematik är så mycket mer än plus och minus. Eller vad sägs om att baka lite matematik? – Introducera matte genom lek och utforskande, säger Eugenia Cheng, universitetslektor i matematik på det...

Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva Färjsjö går igenom teorier och bakgrund.

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor runt om i landet.

Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes artikelserie om undervisning i förskolan.

Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens artikelserie handlar om den tidiga...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt lärande med olika typer av lekar, spel och pussel.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, vikt, tid och pengar. Du får många...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt tränar räkning, antalsord, räknesystem och talsystem.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst, och ger förslag på...

Artikel
Anette Jahnke är universitetslektor vid Göteborgs universitet och process/projektledare vid forskningsinstitutet Ifous i Stockholm.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. I denna del får du veta mer om vad lokalisering innebär och vilken typ av aktiviteter som hjälper barn att...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser och...

Artikel
Bishops matematiska aktiviteter är nära kopplade till förskolans läroplan. I den här artikelserien går vi igenom dem en efter en och ger en rad förslag på konkreta aktiviteter för att utveckla de...

Artikel
Alla som möter barn i matematiska sammanhang, i förskolan, förskoleklassen eller grundskolan, är matematiklärare, enligt Hanna Palmér. Hon studerar gärna detta i förskola – förskoleklass – grundskola...

Artikel
Hur många liter jordgubbar har vi? Hur hög är midsommarstången? Vilken form har servietterna, och vilken form får de när vi viker dem? Sommarens festligheter bjuder på massor av matematiska...

Artikel
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räkna rätt eller rimma rätt? Lurigt värre!

Artikel
Det ramlar in frågor till Leif Strandberg, och denna gång handlar det om matematik och om kraven på att i förskolan jobba ännu mer med matematik och naturvetenskap. Varför är matte så viktigt redan i...

Artikel
En tipsrunda med matematiktema är en rolig aktivitet som passar bra på Förskolans dag, öppet hus eller andra speciella dagar. Här får du förslag på både bildfrågor och frågor där ni använder konkret...

Artikel
Vad pågår djupt där inne, i barnets hjärnvindlingar? Det arbetar Torkel Klingberg och hans forskarteam med att undersöka. De fokuserar på hjärnan och lärandet.

Artikel
mattebilder
Förskolan har en viktig roll i att ge barnen grundläggande matematisk förståelse. Nu finns det ett nytt sätt: att använda bilder istället för tal. Genom att arbeta med visuellt lärande utnyttjas...