Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans överlevnad har varit helt beroende av det sociala...

Artikel
Det har återigen kommit en fråga till Leif Strandberg, denna gång om samarbete. Det är ju ett antal personer som ska samarbeta på en förskola. Men hur hittar man rätt vägar? Läs här nedan vad Leif...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i förskolan. I denna artikel fokuserar vi på hur vi konkret...

Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn uppstår kan i stället grunda sig i bristande...

Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och värderingar som råder på förskolan behövs...

Artikel
Kan man utveckla barns samspelsförmåga? Hur kan man i så fall göra det? Logopeden Eva-Lotta Heide delar med sig av sina goda erfarenheter av att använda samtal på metanivå kombinerat med ritprat och...

Artikel
Ett grönt äpple. Ett par rullande ”r”. Och en god bok, såklart. Så blir du ett högläsningsproffs.

Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det? Det skriver Gunilla Carlsson Kendall, leg....

Artikel
När utmaningen att skapa relation till ett barn är större än vanligt, gäller det att framhärda i det relationsstärkande arbetet. Läs om fem tillvägagångssätt för att bygga positiva relationer i...

Artikel
Mindfulness-ätning, lugna rummet och mjukdjursavslappning. På förskolan Stinsen i Södra Sandby är mindfulness ett stresshanteringsverktyg för både barn och personal.

Artikel
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättningar för en minnesvärd förisfödelsedag!

Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av barnintervjuer. I denna artikel finns en färdig mall att...

Artikel
I den här artikeln får du underlag för att diskutera och utveckla arbetet med tre- och fyraåringarna i er förskola. Beskrivningen är ett fristående komplement till leg. psykolog Karin Österlunds...

Artikel
Som pedagog för tre- och fyraåringar har man ofta fullt upp med att försöka hänga med i den strida strömmen av frågor och funderingar. Dessutom uppstår många förhandlingar och konflikter under dagen...

Artikel
De är ofta inblandade i konflikter och har skämtsamt kallats samhällets våldsammaste grupp. Och de kan konsten att ställa frågan ”Varför?” i ett oändligt antal led. Säkert känner du igen tre- och...

Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en språkpolicy, som förtydligar de olika språkens...

Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes forskningsintressen rör barns möjligheter att lära och...

Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om barnets svårigheter, kan föräldrasamarbetet ställa...

Artikel
Primtal, tyst läsning och avancerade logiska resonemang hör inte till vanligheterna i en barngrupp. Bara fem procent av Sveriges barn är särskilt begåvade. Och just därför är de lätta att missa. –...

Artikel
Kooperativt lärande bygger på samspel och ömsesidigt beroende. Det skapar optimala förutsättningar för språkutvecklande verksamhet. Aktiviteterna ”Mina dina bilder” och ”Mötas på mitten” är konkreta...

Artikel
Här får du förslag på övningar som hjälper barnen att upptäcka hur olika vi alla är, och hur olika vi upplever oss själva och omgivningen. Denna förståelse kan stärka och underlätta samspelet i...

Artikel
Hur du samtalar med barnen avslöjar din närvaro, ditt intresse och ditt engagemang, och påverkar samtidigt barnens möjligheter till lärande. Barbro Bruce, leg. logoped och docent i...

Artikel
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna utvecklingssamtal och inskolningspraktiker.

Artikel
Maria-Pia Gottberg intervjuar och låter dig möta skådespelaren Ursula Schober som dagligen besöker förskolor med sina föreställningar om känslor. Här delar Ursula med sig av tips för att fånga...

Artikel
Dinkeli dunkeli doja … Om de fantastiska orden
Hur kommer barn i kontakt med ord och förstår hur de kan användas? Jo, det är förstås genom att kommunicera, samspela och samtala med andra barn och med vuxna. Leif Strandberg fokuserar i denna...

Artikel
Att skapa ett klimat där den fria leken får ett generöst utrymme att utvecklas utan att störas av negativa samspelsmönster kräver kontinuerligt arbete. Gemenskap, gruppdynamik, vänskap och social...

Artikel
En av Förskoleforums medlemmar har hört av sig med några intressanta frågor till psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg. Vad är egentligen identitet? Och bör barn ”träna” på situationer de...

Artikel
Att börja i förskolan – ett stort steg för ett litet barn
Mötet med förskolans värld innebär både separation och anknytning för det lilla barnet. Det är en process som ställer höga krav på personalens lyhördhet och kunskap. Här redogör Gunilla Niss närmare...

Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med hämtning och lämning. Att ordna ett föräldramöte med särskilt fokus på känslor kan därför vara en god...