Artikel
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa projekten och skapa möjligheter till utforskande utomhus. Det är några av syftena med...

Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor och lavar och låt barnen följa naturens kretslopp. Naturguiden Vide Ohlin delar med sig av sina...

Artikel
Hösten är kanske den bästa tiden för att samla naturmaterial. Naturen är full av löv i olika färger och frön i olika former. Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv...

Artikel
I Storbritannien ifrågasätter många numera att lekplatser har gummimattor och andra säkerhetsinslag, och man gör i stället lekmiljön mer utmanande för barnen. Anna Ekblad, leg. förskollärare och...

Artikel
På Äventyrets förskola i Örebro har man jobbat med ett bubbelprojekt. Det har man gjort såväl analogt som digitalt, vilket förskollärare Maria Högberg berättar om här.

Artikel
Skoltavelfärg finns att köpa i färgaffären och är en vattenbaserad färg som ger en mattsvart yta som man kan skriva och rita på. I förskolans utemiljö kan den bli ett härligt och föränderligt...

Artikel
Varför ska sanden plattas till hela tiden? Vad händer när den förflyttas, förändras och förvandlas? I den här artikeln beskriver jag vad som händer med sanden, och varför den ständigt är i rörelse.

Artikel
I tidigare publicerad artikelserie här på Förskoleforum närmar vi oss begreppet natursyn och hur vi kan använda oss av det för att tänka kring förskolans verksamhet och barns möten med naturen. I den...

Artikel
Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen är i behov av. Erbjud barnen en mer nyanserad uteverksamhet genom att inkludera närmiljön! Det här...

Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av förskolans närmiljö, som ett komplement till den egna...

Artikel
Det är inte alltid helt lätt att hitta bra utemiljöer i dagens städer, vilket såklart är mycket problematiskt. I den här artikeln vill jag visa på några av stadens pedagogiska möjligheter och också...

Artikel
Sjöhästens förskola
Walkie-talkies och tydliga roller ute är vad som krävs för förskolan som har sin utemiljö i den allmänna parken. Att samutnyttja utemiljöer kan vara en lösning på städernas brist på yta. Men det...

Artikel
Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era sinnen! Här berättar författaren Sanne Björklund...

Artikel
Att bygga koja är något som man kan göra tillsammans, barn och pedagoger, men som man också kan uppmuntra barnen till att försöka sig på själv. Med bra material och lite fantasi kommer man långt! Här...

Artikel
De äldsta barnen ställer krav på förskolans verksamhet, inte minst uteverksamheten. Barnen har utforskat, undersökt och levt med förskolans utemiljö varje dag så länge de kan minnas. Det finns inte...

Artikel
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs – så varför inte slå dem samman? Sanne Björklund ger tips och förslag på hur man kan odla på olika spännande...

Artikel
På förskolorna finns det sandlådor. Det är så självklart så vi funderar kanske inte ens över det. Men vad finns det för förklaringar och hur resoneras det då när det gäller leken i sandlådan?

Artikel
Utemiljön på Vindens förskola i Lund är i ständig förändring. Naturens årstider står för de stora omdaningarna, men också barnen och personalen skapar ständigt nya tillhåll för lek och lärande.

Artikel
Många förskolor har nätstaket som är ganska tråkiga men som faktiskt kan livas upp med små medel och till och med bli till något som rent av förhöjer förskolans utemiljö. I den här artikeln får du...

Artikel
Här berättar pedagoger från två förskolor om varför man valt utevila på deras förskolor, hur de ordnat det praktiskt och vilka fördelar de ser med att låta barnen få sin sovstund utomhus.

Artikel
Om man redan i början på odlingssäsongen har som ambition att anordna en skördefest till sensommaren kan skördefesten användas som riktmärke redan när man planerar vad som ska odlas. På så sätt blir...

Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får verksamheten lättare att ta till sig detta arbetssätt. Här...

Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda odlande ska hålla i sig hela året? Då krävs det en del...

Artikel
Ibland kräver vardagen enkla redskap för att man ska få till en uteverksamhet där läroplanen är närvarande. Lådor som är färdigpackade med material för att utforska teknik, djur och natur, språk,...

Artikel
Har ni funderat på att göra ett ”utekök” som en del av er utemiljö, där barnen kan leka och laborera med det som hör köksleken till? Den här artikeln är tänkt att inspirera kring detta. Men vill...

Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp. Men...

Artikel
Att färga sand är enkelt och ger en mängd möjligheter till lek och skapande. Sanne Björklund beskriver steg för steg hur ni gör och ger inspirerande tips om hur färgad sand kan användas i...

Artikel
Möt världen med alla sinnen!
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön. Den här artikelserien ger inspiration för...

Artikel
Sandlådan är ett givet inslag på varje förskolegård. Kanske är den så självklar att den ibland underskattas som utomhuspedagogiskt redskap. Här får du inspiration att utveckla sandleken och tips om...

Artikel
Att snickra en egen gran tillsammans med barnen är verkligen roligt. Det blir ett gemensamt projekt som alla kan vara stolta över och som sedan lyser upp gården under tiden fram till jul.