Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.

Artikel
Bim Riddersporre har två stora intressen – ledarskap och föräldraskap. Hon forskar om mötet mellan föräldrar och pedagoger, men också om digitalisering och föräldrasamverkan. Här berättar hon mer om...

Artikel
Bjud in föräldrarna till tematiska föräldramöten där ni synliggör ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni utöver en mall för en inspirerande inbjudan, tips om innehåll och struktur för...

Artikel
Ingen kan väl ha undgått att vi fått en ny läroplan, som träder i kraft den 1 juli 2019. En del i den har ändrats eller tagits bort. Annat har tillkommit. En läsare på Förskoleforum undrar vad Leif...

Artikel
Skiftjobb, heltidsjobb och stressig vardag. Att nå ut till dagens föräldrar är inte helt lätt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat ett nytt sätt. Genom en podd kan föräldrar nu ta del...

Artikel
Kroppslig integritet blev det första temat när Verbala Stigar förskolor i Årsta bytte inriktning på sina föräldramöten – från rent informativa möten till mer aktiva möten med öppna diskussioner i...

Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström, kvalitetsutvecklare, berättar mer. Del...

Artikel
Föräldrasamverkan är en självklar del av förskolans arbete och ingår enligt läroplanen i uppdraget. Men det betyder inte att det alltid är enkelt! Den professionella och privata rollen kan krocka och...

Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och väderlek. Här kan du ladda ned en praktisk guide med tips till föräldrar.

Artikel
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna utvecklingssamtal och inskolningspraktiker.

Artikel
Att börja i förskolan – ett stort steg för ett litet barn
Mötet med förskolans värld innebär både separation och anknytning för det lilla barnet. Det är en process som ställer höga krav på personalens lyhördhet och kunskap. Här redogör Gunilla Niss närmare...

Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med hämtning och lämning. Att ordna ett föräldramöte med särskilt fokus på känslor kan därför vara en god...

Artikel
Dagens relationer kan se ut på många olika sätt, och detta kan inverka på utvecklingssamtalen i förskolan. Vem – eller vilka – ska egentligen gå på dem? Leif Strandberg har undersökt vad som gäller,...

Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle ni ha löst situationerna? Hur kan ni utveckla ert...

Artikel
Emellanåt behöver man som pedagog ta upp känsliga ämnen i samtal med föräldrar. Med en tydlig struktur inför samtalet blir det lättare att agera professionellt och hantera oförutsägbara element som...

Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna Hellberg ger råd och verktyg för hur du kan...

Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur planering, kollegialt samarbete och utvärdering...

Artikel
I allt fler förskolor kan man nu stöta på skåpet Tage – ett sätt att möjliggöra för föräldrar att byta barnkläder med varandra på ett enkelt sätt. Idén har fått stor spridning, men var kommer den...

Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när olyckan är framme och vad man kan tänka på för att minska...

Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det i samband med föräldramöten. Materialet är skrivet...

Artikel
Utvecklingssamtalet – med föräldrarna i fokus
De flesta utvecklingssamtal brukar fungera bra och upplevas som givande. Men det finns också samtal som känns svåra och innebär en anspänning – för både personal och föräldrar. Vad är det egentligen...

Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.

Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2018.

Artikel
Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal kompetensutvecklingssatsningar. Kanske är det nu dags att lyfta familjens roll för barns lärande...

Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här artikeln får du verktyg för att kartlägga stressen i...

Artikel
Välkommen på utvecklingssamtal
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.

Artikel
Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat och funnit sin plats i gemenskapen. Men lämningen och hämtningen – bryggan mellan barnets två världar...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att själva delta i och leda samtalen.

Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför inskolningen. Här finns två mallar att ladda ner och utgå...