Artikel
Vad innebär egentligen det kompensatoriska uppdraget i förskolan? Och vad säger – eller säger inte – styrdokumenten om det? Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker, svarar på en fråga...

Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att...

Artikel
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskollärarna sig som undervisande lärare och de anser att de har fått en tydligare bild av sitt uppdrag....

Artikel
Mata hönor, odla grönsaker och kika i komposten – mitt i storstan! På Södermalm i Stockholm ligger förskolan Wollmar, som trots att det är en innerstadsförskola har en lantlig prägel. 

Artikel
Uttrycket ”beprövad erfarenhet” används numera ofta i förskolesammanhang. Men vad betyder det egentligen? Den frågan reder Bim Riddersporre ut i den här artikeln. För hur kan vi veta om det vi gör är...

Artikel
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklingspedagogik. Det handlar om hur man kan utmana och stötta barn i förskolan att utveckla sin...

Artikel
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interaktion och samspel. Det är Marte Meo, som används i en hel del svenska förskolor.

Artikel
Förskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det egentligen? Professor Hillevi Lenz Taguchi reder ut begreppen.

Artikel
Att arbeta med dekonstruktiva samtal är ett sätt att utveckla den pedagogiska praktiken – på vetenskaplig grund. Samtalen hålls kring dokumenterad praktik, t.ex. barns bilder, för att förstå mer om...

Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem förskolor med ”svåra förutsättningar att nå målen i...

Artikel
Skiftjobb, heltidsjobb och stressig vardag. Att nå ut till dagens föräldrar är inte helt lätt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat ett nytt sätt. Genom en podd kan föräldrar nu ta del...

Artikel
En förskola i ett utsatt område, i slitna lokaler och med tidvis hög personalomsättning utvecklades till en kreativ arbetsplats med ett gott arbetsklimat och en väl fungerande pedagogisk verksamhet....

Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes forskningsintressen rör barns möjligheter att lära och...

Artikel
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här fortsätter klättrandet i det pedagogiska trädet och förskolans olika teoretiska perspektiv.

Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på en klättring i det pedagogiska trädet och lär dig...

Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i förskolan, och vad GDPR innebär i dessa situationer.

Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare och...

Artikel
I maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige, i form av EU:s dataskyddsförordning. Vad innebär den nya dataskyddsförordningen – GDPR – i praktiken för förskolan?

Artikel
Nu kan återvändande förskollärare lära om allt det nya som hänt sedan de sist arbetade i förskolan. De gör det tillsammans med andra som återvänt och får samtidigt möjlighet att pröva de nya...

Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till fördjupning och utvärdering. Del 3 av 3.

Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström, kvalitetsutvecklare, berättar mer. Del...

Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Ta årshjulet till hjälp i ert kvalitetsarbete! I tre artiklar beskriver kvalitetsutvecklare Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström sitt...

Artikel
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de frågor som lagen väcker i förskolans vardag.

Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den reviderade läroplanen och varför det är så bra med...

Artikel
Ljudinspelning är ett värdefullt redskap om man till exempel vill följa barnens språkutveckling. Du kan göra barnintervjuer eller spela in ljud under samlingen, måltiden eller skapande aktiviteter.

Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för barnen i Haninge. Henrik Lindh är central...

Artikel
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar om förskolans reviderade läroplan och vilka...

Artikel
Vad finns det för fördelar med att flera förskolor arbetar med ett gemensamt tema? Hur sätter man igång på bästa sätt? Här får vi ta del av när ett av Malmös förskoleområden tog steget och började...

Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet. Genom bland annat hajar, ninjagos och tyger får...

Artikel
Louise Lundgren är förskollärare på Lindängehus förskola i Malmö och är just nu inne i ett spännande projekt kring tyg tillsammans med barn och pedagoger på avdelningen Sicilien.