Artikel
Lantmätaregatan 21 teknikförskola i Göteborg är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilering. Detta innebär att personal och barn tillsammans undersöker vardagsteknik, för att väcka...

Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att...

Artikel
Bim Riddersporre har två stora intressen – ledarskap och föräldraskap. Hon forskar om mötet mellan föräldrar och pedagoger, men också om digitalisering och föräldrasamverkan. Här berättar hon mer om...

Artikel
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror oftast på att deras verksamhet är mindre, inte...

Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle ni ha löst situationerna? Hur kan ni utveckla ert...

Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna Hellberg ger råd och verktyg för hur du kan...

Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur planering, kollegialt samarbete och utvärdering...

Artikel
Med hjälp av medveten feedback kan även utmanande samtal med kollegor leda till ett fruktsamt lärande. Leg. psykolog Anna Hellberg visar hur ni kan arbeta med olika former av feedback för att...

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan en tid ett barnråd. Förskolechef Ulla Sundin ser barnrådet som ett sätt för förskolechefen att arbeta aktivt med demokratiuppdraget.

Artikel
2008 tillträdde Laila Petersén som förskolechef i Bara, som ligger i Svedala kommun i Skåne. Hon fick då ansvaret för flera förskolor: Hattstugan, Rödluvan och Värby förskola. På förskolorna i Bara...

Artikel
Samarbetet och kommunikationen i arbetslaget är avgörande för att man ska kunna utföra sitt uppdrag i förskolan. Här får du konkreta exempel, handfasta råd och praktiska övningar som hjälper er att...

Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder ut och berättar om vem på förskolan som styr över...

Artikel
Inspirera arbetslaget för meningsfullare utevistelse
De flesta anser att det är viktigt att barnen i förskolan får vara ute mycket. Men det är inte alla som arbetar i förskolan som tycker att det är kul att vara ute. Hur kan du som är drivande kring...

Artikel
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapporten visar att det finns stora kvalitetsskillnader i förskolans pedagogiska uppdrag.

Artikel
Är barnskötare mindre viktiga än förskollärare? Det kom ett brev med en fråga till Leif Strandberg. Här kan du läsa vad han svarar.

Artikel
Nyss var det premiärvisning av en ny, grundläggande webbutbildning för vikarier i Göteborgs Stads förskolor. Utbildningen erbjuds alla vikarier innan de börjar jobba.

Artikel
Intresset för samverkan mellan förskola och skola blev en ingång till Karin Rönnermans aktionsforskning. Idag är hon professor vid Göteborgs universitet.

Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och utveckling!

Artikel
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer, en nyhet. Utöver det finns det ett nytt avsnitt om kommunernas tillsyn av de fristående...

Artikel
Vilken ledningsförmåga har du?
Hur framgångsrikt ditt ledarskap blir beror på en mängd olika faktorer. Att du kan konsten att reflektera över din egen ledningsförmåga är en av de allra viktigaste.

Artikel
Ledare med ett coachande förhållningssätt
Det talas ofta om att chefer behöver ha ett coachande förhållningssätt. Vad innebär coaching egentligen? Är det en trend eller finns det ett bestående värde i det sättet att leda?

Artikel
En artikelsamling med artiklar om omsorg vid kris och sorg på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå stärkt ur krisen. Kunskap möjliggör omsorg om dig...

Artikel
Många förskolechefer kan behöva ta större ansvar för att leda det pedagogiska arbetet, och de behöver också bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten. Det visar en granskning som...

Artikel
Inte sällan framhålls betydelsen av att utveckla en för verksamheten gemensam idé – en vision eller en profil – som kan vara vägledande för arbetet. Men vilken funktion har profilering av förskolan...

Artikel
Förskolechefens ansvar och befogenheter enligt den nya skollagen – del 1
I två artiklar redogör Mikael Hellstadius för förskolechefens ansvar enligt den nya skollagen. En viktig förändring är att ledningsansvaret för verksamheten regleras på samma sätt som för skolan,...

Artikel
Här fortsätter Mikael Hellstadius genomgången av några av de viktigaste förändringarna när det gäller ledningsansvaret i förskolan. Denna andra och sista del behandlar frågor som rör delegering och...

Artikel
Finns det normer som får styra förskolans verksamhet utifrån pedagogers behov och intressen, och inte utifrån barnens och våra styrdokument? Ja, menar Malin Ekberg.

Artikel
Forskning om utveckling i förskolan
Vad innebär det att vara en lärande organisation? Vilka är de processer som pedagoger och skolledare är involverade i när de lär om och utifrån sin vardagspraktik - det som idag brukar kallas...