Artikel
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som förskolans pedagoger får höra många gånger varje dag. På Råå förskola finns det numera en robot i...

Artikel
Vad innebär egentligen det kompensatoriska uppdraget i förskolan? Och vad säger – eller säger inte – styrdokumenten om det? Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker, svarar på en fråga...

Artikel
Vilka utmaningar och möjligheter finns med en nystartad förskola i nybyggda lokaler? Följ med till Torvnäs förskola i Sunne, som berättar om hur de byggt upp sin förskola – både fysiskt och...

Artikel
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskollärarna sig som undervisande lärare och de anser att de har fått en tydligare bild av sitt uppdrag....

Artikel
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa projekten och skapa möjligheter till utforskande utomhus. Det är några av syftena med...

Artikel
På Smygehamns förskola samlar man sina femåringar på en och samma avdelning, och pedagogerna ser till att ta vara på alla möjligheter det ger. Här berättar de om sitt arbete och delar med sig av sina...

Artikel
Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial för att minska risken för sexuella övergrepp mot barn i förskolan. Samtidigt jobbar kommunen aktivt för att öka andelen män i verksamheten. – Vissa tycker...

Artikel
Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Artikel
För att kunna ge barnen en bra övergång är det viktigt att känna till de förändringar som förskoleklassen just nu genomgår. Större pedagogiskt ansvar, nya målformuleringar i läroplanen och nya krav...

Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att implementera läroplanen innehåller bland annat ett...

Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn riskerar att stå utan förskola om de fria...

Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till fördjupning och utvärdering. Del 3 av 3.

Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström, kvalitetsutvecklare, berättar mer. Del...

Artikel
Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.

Artikel
Drömmer du om att starta en förskola? Karin Bondeson gjorde slag i saken! Den 3 januari 2018 öppnades Solstrålens förskola och här delar hon med sig av denna process.

Artikel
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de frågor som lagen väcker i förskolans vardag.

Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för barnen i Haninge. Henrik Lindh är central...

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget. Barnrådet handlar om att på ett konkret sätt fånga upp...

Artikel
Att regelbundet ha tillgång till en buss öppnar fantastiska möjligheter. För utflykter till andra platser och miljöer är ju något som både personal och föräldrar gärna vill att förskolan ska kunna...

Artikel
På förskolorna, Värby, Hattstugan och Rödluvan i Bara, i Skåne, arbetar man med hållbar utveckling på ett sätt som genomsyrar hela organisationen.

Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet. Genom bland annat hajar, ninjagos och tyger får...

Artikel
Här berättar torgetpedagogen Christina Nilsson om hur en organisation på en förskola med torg kan se ut. Vi får en inblick i förskolan Trollets verksamhetsidé och får ta del av hur torgetpedagogens...

Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder ut och berättar om vem på förskolan som styr över...

Artikel
Hur gick tankarna när de skapade ett gemensamt torg på förskolan Trollet i Kalmar? Christina Nilsson, torgetpedagog, berättar om torget som mötesplats. Genom bild får vi också följa med in på...

Artikel
Höstterminen 2018 står förskoleklassen inför stora förändringar, och det har väckt olika frågor bland lärarna. Vad innebär det i praktiken då förskoleklassen från att ha varit frivillig blir...

Artikel
Användbara erfarenheter och inspirerande tankar om en av förskolans mest intressanta pedagogiska miljöer – torget. En gemensam öppen yta som kräver organisation och som utmanar våra tankar kring vad...

Artikel
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på Siriusgatans förskola i Bergsjön.

Artikel
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapporten visar att det finns stora kvalitetsskillnader i förskolans pedagogiska uppdrag.

Artikel
Utvecklingspedagogens arbete har förändringsprocesser i fokus och innebär många möten med pedagoger och verksamheter. Här delar utvecklingspedagogen Louise Lundgren med sig av vad rollen kan innebära.

Artikel
Hur är det att arbeta som förste förskollärare? Vilka utmaningar finns och varför väljer man att bli just det? Aysel Ay och Elin Skarpås, förste förskollärare i Malmö, delar med sig av sina...