Artikel
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som förskolans pedagoger får höra många gånger varje dag. På Råå förskola finns det numera en robot i...

Artikel
Inga blå skotossor eller andra engångsartiklar och vägning av matresterna. Det är åtgärder som Sveriges första avfallssnåla förskola, som ligger i Hammarkullen i Göteborg, infört. Detta har renderat...

Artikel
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finns så starka ekonomiska krafter som vill sälja in sina produkter. Och det är viktigt att vara...

Artikel
Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial för att minska risken för sexuella övergrepp mot barn i förskolan. Samtidigt jobbar kommunen aktivt för att öka andelen män i verksamheten. – Vissa tycker...

Artikel
Upptäcktens förskola i Uppsala är först i landet med att erbjuda sin förskolemat till försäljning i en egen butik. – Ett lyft både för kökspersonalen, som får visa sin kompetens, och för stressade...

Artikel
Den omtalade norska filmen Barndom handlar om förskolan och har skapat debatt om lekens betydelse. Här får du träffa filmaren och skribenten Margreth Olin som gjort filmen.

Artikel
Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen och att lära dem att ställa frågor. Detta enligt Linda Malmsten, verksamhetsutvecklare inom IKT, som har många tips och idéer om hur ett...

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna av skärmar och den digitala omställningen?–...

Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn riskerar att stå utan förskola om de fria...

Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns en risk att barnen i första hand lär sig att spela...

Artikel
I månadsskiftet oktober–november infaller Alla helgons dag och Halloween. Men vilken dag är vilken och hänger de på något sätt ihop? Nordiska Museets etnolog reder ut begreppen.

Artikel
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetar på olika sätt med att stötta kommunerna i kompetensförsörjningsfrågan inom förskolan. Bland annat genom att sprida lärande exempel på hur olika kommuner...

Artikel
Barngruppernas storlek och antalet barn per årsarbetare i Borås har minskat under perioden 2014–2018. Förändringen beror på att förskolor har kunnat söka statsbidrag för att minska barngruppernas...

Artikel
Hämta och lämna är inte längre bara förälderns sak. Nannys blir ett allt vanligare inslag på förskolegården. – Hämtning från förskola är det som absolut flest familjer vill ha hjälp med, säger...

Artikel
En pressad situation med få anställda och stora barngrupper. Detta märks förstås i de politiska partiernas utspel och program kring förskolan och dess framtid. Förskoleforum har varit i kontakt med...

Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar återbrukscenter och förklarar varför de estetiska ämnena är så...

Artikel
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på Siriusgatans förskola i Bergsjön.

Artikel
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska arbetet då det gäller barnens lek? Leif Strandberg...

Artikel
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicerat över 1 600 inlägg från förskollärare och barnskötare i hela landet om en förskola i kris.

Artikel
Pedagoger, chefer, föräldrar, Barn- och utbildningsnämnder, politiker – det finns många som är engagerade i den svenska förskolan. Och det är förstås positivt. Men de kan se på situationerna på lite...

Artikel
Allt fler jätteförskolor poppar upp i Sverige. Förskoleforum har undersökt vilka för- och nackdelar som finns med den här typen av förskolor. Vad händer till exempel när influensan kommer till en...

Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i förskolevärlden. Här får du veta mer om hennes undersökning.

Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.

Artikel
Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den normkritiska debatten. Men även i förskolan går det att skapa diskussion.

Artikel
Språkbad är centralt på Porfyrgårdens förskola i Älvdalen. Här satsar man på den hotade språkvarianten älvdalska, för att kunna bevara den för kommande generationer.

Artikel
Förskolan har haft en egen läroplan i snart 20 år. Trots det lever ordet dagis kvar i folkmun. Varför – och hur påverkar det verksamheten?

Artikel
Lisa Olsson
Lisa Möller, enhetschef på Förskoleförvaltningen, berättar om Malmö stads program för byggandet av förskolor. Det funktionsprogram som tagits fram används som riktlinjer när nya förskolor byggs....

Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för vem är den främst avsedd?

Artikel
Barnkulturdesign handlar om att designa för barn tillsammans med barn. När barnen är med i designprocessen öppnar vi upp för fantastiska möjligheter. Det är roligt, lärorikt och dessutom blir...

Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och ledning.