Artikel
Även om en introduktionsperiod inte längre är ett villkor för legitimation, kvarstår kravet på att nyanställda förskollärare ska genomföra en introduktionsperiod på minst ett läsår.

Artikel
Utmattningssyndrom är vanligt bland personal i förskola och skola. Allt fler förskollärare drabbas. En av dem är Gunilla Almroth. Här berättar hon om det som ledde fram till att hon lämnade...

Artikel
Den undervisningsmiljö som barnen möter kommer att påverka vad och hur de lär sig. Här beskrivs den undervisningsmiljö som Ann S. Pihlgren kallar för "låt-gå" och hur den kan utvecklas. Del 5 av 6.

Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna verksamheter.

Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och hur trauma syns i barnens beteende.

Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn. Men för att kunna bidra till deras läkning och...

Artikel
På avdelning Kristallen på Kolla förskola använder man numera en aktivitetstavla som synliggör tänkbara aktiviteter. Den ger barnen större möjligheter att bestämma vad de ska göra och vem de ska leka...

Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att implementera läroplanen innehåller bland annat ett...

Artikel
”När ett barn går från ’kan inte’ till ’kan’, då får jag rysningar. Vi har barn i förskolan som knäcker läskoden och det är jättehäftigt att få vara med om.” Det säger Ulrika Wessel, pedagogisk...

Artikel
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här fortsätter klättrandet i det pedagogiska trädet och förskolans olika teoretiska perspektiv.

Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på en klättring i det pedagogiska trädet och lär dig...

Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare och...

Artikel
Här ger tre personer med olika uppdrag sitt perspektiv på vikariefrågan – en vikarie, en förskollärare och en förskolechef. Planering, ansvarsfördelning och barns trygghet är några av de frågor som...

Artikel
En fråga om detta med olika begrepp har kommit till Leif Strandberg. Begrepp som omsorg, vägledningar, fostran, undervisning… Här kan du läsa hur han svarar.

Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild. Broschyren ger ett trevligt välkomnande till nya...

Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den reviderade läroplanen och varför det är så bra med...

Artikel
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar om förskolans reviderade läroplan och vilka...

Artikel
Skulle #metoo ha kunnat undvikas? – För att nå ett jämlikt samhälle måste förändringen börja redan i förskolan, säger jämställdhetsexperten Kristina Henkel.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om utmanande samtal i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
I förslaget till ny läroplan för förskolan står det att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Vad innebär detta och vad får förskollärarstudenterna med sig i sin utbildning när det...

Artikel
Mie Josefson vid Stockholms universitet forskar på omsorgens innebörder i förskolan. Det är ett ämne som i dag uppmärksammas allt mer.

Artikel
Ordet fröken kan vara en het potatis i förskolans värld. Många barn och vårdnadshavare kallar de som jobbar i förskolan för fröken. En del som jobbar i förskolan tycker att det inte spelar så stor...

Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder ut och berättar om vem på förskolan som styr över...

Artikel
Användbara erfarenheter och inspirerande tankar om en av förskolans mest intressanta pedagogiska miljöer – torget. En gemensam öppen yta som kräver organisation och som utmanar våra tankar kring vad...

Artikel
Hur är det att arbeta som förste förskollärare? Vilka utmaningar finns och varför väljer man att bli just det? Aysel Ay och Elin Skarpås, förste förskollärare i Malmö, delar med sig av sina...

Artikel
Är barnskötare mindre viktiga än förskollärare? Det kom ett brev med en fråga till Leif Strandberg. Här kan du läsa vad han svarar.

Artikel
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande". Sedan början av 2000-talet har...

Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva Färjsjö går igenom teorier och bakgrund.

Artikel
Undervisning i förskolan finns beskrivet i skollagen, men inte hur det ska genomföras i praktiken. Hur kan undervisning i förskolan se ut och vilka är förskolepersonalens uppfattningar om...

Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad förskolans undervisning kan innebära på detta område,...