Artikel
Hopp, spring och lek! För förskolläraren Angelica Lindh är det självklart med rörelse i förskolan. Så självklart att hon startade Facebookgruppen Rörelse i förskolan för att få fart på både pedagoger...

Artikel
Yogans lugnande rörelser och andning hjälper i en vardag med många intryck och ett snabbt tempo. I artikelserien som börjar här får du både bakgrundskunskap och korta filmer med enkla och roliga...

Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans överlevnad har varit helt beroende av det sociala...

Artikel
Här fortsätter artikelserien om hur vi kan skapa en mer stressfri och känslosmart förskola. Denna gång får du veta mer om hjärnans överlevnadssystem och hur du lugnar kroppen och gör hjärnan trygg i...

Artikel
Utmattningssyndrom är vanligt bland personal i förskola och skola. Allt fler förskollärare drabbas. En av dem är Gunilla Almroth. Här berättar hon om det som ledde fram till att hon lämnade...

Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn. Men för att kunna bidra till deras läkning och...

Artikel
Spring! Hoppa! Och lär! Inlärningsförmågan ökar ju mer vi rör oss. – Vi märker att barnen blir okoncentrerade och oroliga om de inte får röra sig, säger förskolläraren Madeleine Ekdahl, som jobbar på...

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna av skärmar och den digitala omställningen?–...

Artikel
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvaret. Men barn som vistas på förskola är oftare sjuka än barn som vistas hemma. Hyfs –...

Artikel
Alla som haft tjocka vantar på sig och samtidigt försökt bygga något eller göra något finmotoriskt, vet att frestelsen är stor att plocka av sig vantarna – även om det är minusgrader. Här kommer...

Artikel
En broschyr från Livsmedelsverket – om matvanor och livsmedelssäkerhet.

Artikel
Unga rör sig för lite visar en ny studie från Centrum för idrottsforskning. Och förskolan spelar en viktig roll. – Jag anser att fysisk aktivitet ska stå på schemat fem dagar i veckan, säger...

Artikel
Pedagoger som inte äter ordentlig lunch eller klagar på kroppen påverkar barnen. Studier visar att var femte flicka i sjuårsåldern vill bli smalare. – Ätstörningarna har gått ner i åldrarna, säger...

Artikel
Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock”? Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd och...

Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen som har allergier och deras föräldrar kan känna sig...

Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) verkar för. I denna artikel är det fokus på måltiderna.

Artikel
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om fysisk aktivitet och utevistelsens betydelse.

Artikel
I förskolan är det ofta lite stormigt. Då behövs det en motvikt till buller, stress och ständiga intryck. Vi behöver helt enkelt lära oss lite pranayama – konsten att tämja en tiger!

Artikel
Susanne Rex, logoped och forskare, berättar om barns munmotoriska utveckling och visar hur förskolan kan stödja och stimulera utvecklingen med munmotoriska övningar. Du får också veta mer om olika...

Artikel
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med skärpta hygienrutiner kan ni stoppa smittspridningen på förskolan.

Artikel
Dags för bussutflykt? Eller kanske till och med en båttur? Härligt för de flesta, men inte för de barn som blir åksjuka. Att åksjuka har med balansen att göra visste du kanske, men hur ser sambandet...

Artikel
Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför en viktig del i säkerheten.

Artikel
Första hjälpen: Skallskador hos barn
Alla som har med barn att göra vet hur lätt olyckan är framme. Att barn får slag mot huvudet eller faller på huvudet hör till de vanligaste olyckorna i samband med lek.

Artikel
Svampinfektioner i huden är relativt vanliga och kan drabba alla åldrar. Här får du grundläggande fakta, information om behandling och råd om i vilka fall barnen bör hållas hemma från förskolan.

Artikel
Här får du kunskap om både vanliga och lite ovanligare tarmsjukdomar som kan drabba barn, samt en mängd goda råd om vad förskolan kan göra för att undvika smittspridning.

Artikel
Många gånger har föräldrar frågor kring både enklare och svårare åkommor som kan drabba barn. Då är det praktiskt att ha ett faktablad till hands. Förskoleforums hälsorelaterade artiklar finns alltid...

Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är mycket utvecklad i dessa kroppsdelar. Här kommer...

Artikel
Här kan du skriva ut ett faktablad om fästingburna sjukdomar, att dela ut till föräldrar.

Artikel
Hur känner man igen falsk krupp? I vilka fall behöver man ta kontakt med vården? När kan barnet komma tillbaka till förskolan?

Artikel
Barnögonvård i Sverige
Synnedsättning, skelning och andra ögonproblem ska helst upptäckas så tidigt som möjligt. Då kan barnet få rätt hjälp i form av expertis och hjälpmedel, så att framtida problem förebyggs och lindras.