Artikel
Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar kan förvandlas till pedagogisk verksamhet.

Artikel
Med spännande ledtrådar, korta kunskapshistorier och massor av gemensamt kunskapssökande stimuleras barnen att lära sig om allt från afrikanska kulturer till vulkanutbrott. Metoden Grej of the Day,...

Artikel
En inspirerande plats med köksträdgård, eldplats att samlas kring, ett bord att laga mat och skapa vid. Botildenborgs Skolträdgård samlar barn från Rosengård och Höja som gemensamt lär sig om odling,...

Artikel
Vilka utmaningar och möjligheter finns med en nystartad förskola i nybyggda lokaler? Följ med till Torvnäs förskola i Sunne, som berättar om hur de byggt upp sin förskola – både fysiskt och...

Artikel
Mata hönor, odla grönsaker och kika i komposten – mitt i storstan! På Södermalm i Stockholm ligger förskolan Wollmar, som trots att det är en innerstadsförskola har en lantlig prägel. 

Artikel
Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas småbarnshjärnan av skärmar?

Artikel
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa projekten och skapa möjligheter till utforskande utomhus. Det är några av syftena med...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om lärande undervisningsmiljöer – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
I sista delen av artikelserien om hur barnens lärande påverkas av förskolepersonalens undervisning beskrivs den miljö som ger de starkaste resultaten i lärande, nämligen scaffolding – stöttande...

Artikel
En förskolemiljö byggd på vetenskaplig grund och utformad enligt Lev Vygotskijs teorier – hur kan den se ut? Inspireras av Brinkens förskola där stora öppna ytor inbjuder till lek och utforskande.

Artikel
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interaktion och samspel. Det är Marte Meo, som används i en hel del svenska förskolor.

Artikel
Följ med till avdelningen Tiger på Gustavsbergs förskola och läs om hur de jobbar med läslust för förskolans allra yngsta.

Artikel
Den barnutforskande undervisningsmiljön är den vanligaste undervisningsmiljön i svensk förskola. Hur skiljer den sig från de undervisningsmiljöer som tidigare beskrivits i den här artikelserien? Och...

Artikel
Den moralistiska undervisningsmiljön är något som vi ska titta närmare på i den här delen av serien om undervisningsmiljöer, och något som inte alltid når det resultat man kanske önskar sig. Del 3 av...

Artikel
Ann S. Pihlgren berättar vidare om undervisningsmiljöer på förskolan. I den här artikeln, och i filmen som finns att se i anslutning till artikeln, får vi titta närmare på den allmänna...

Artikel
Den två meter höga skulpturen på förskolegården består av en stubbe med ett antal figurer som klättrar runt, gömmer sig och tittar fram. Det finns mycket att upptäcka och varje liten figur har en...

Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det? Det skriver Gunilla Carlsson Kendall, leg....

Artikel
Den undervisningsmiljö barnen möter påverkar vad och hur de lär sig. I sex artiklar och sex korta filmer berättar Ann S. Pihlgren om vilka undervisningsmiljöer barnen möter på förskolan och om hur vi...

Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem förskolor med ”svåra förutsättningar att nå målen i...

Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att stötta barn i att lära om naturen och vetenskapen...

Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps...

Artikel
Georg 5,5 år tillhör den smartaste procenten i världen. Men förskoletiden var svår för familjen. – Vi har blivit bemötta med skepsis och ovilja att hjälpa, säger föräldrarna Jessica och Andreas.

Artikel
Primtal, tyst läsning och avancerade logiska resonemang hör inte till vanligheterna i en barngrupp. Bara fem procent av Sveriges barn är särskilt begåvade. Och just därför är de lätta att missa. –...

Artikel
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genusförutsättningar. En trend just nu är att byta namn på hemvrån för att ge den nytt liv och nya...

Artikel
Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik", vilket närmast kan översättas med...

Artikel
Ofta talas det om att pedagogerna ska lyssna på barnen. Här vänder Karin Neuschütz på steken: här handlar det om att barnen ska lyssna. Lyssnandet kan bli en spännande lek, som utvecklar barnens...

Artikel
Projektorn är ett fantastiskt verktyg för att skapa fascinerande och föränderliga lärmiljöer. Men hur gör man, rent praktiskt, för att få till dessa lockande miljöer? Och vad kan vi välja att...

Artikel
Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen är i behov av. Erbjud barnen en mer nyanserad uteverksamhet genom att inkludera närmiljön! Det här...

Artikel
Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estetiska uttryckssätt blir en självklar del av förskolans verksamhet. Detta är tredje delen i...

Artikel
Det är inte alltid helt lätt att hitta bra utemiljöer i dagens städer, vilket såklart är mycket problematiskt. I den här artikeln vill jag visa på några av stadens pedagogiska möjligheter och också...