Artikel
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättningar för en minnesvärd förisfödelsedag!

Artikel
Har du upptäckt Barnombudsmannens nya webbplats med stödmaterial om barnkonventionen? Här berättar vi om det nya materialet och tipsar även om annat inspirations- och metodmaterial som ger stöd i...

Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival i Malmö. Läs om de pedagogiska vinsterna med...

Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer metodiken och berättar steg för steg hur ni kan...

Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar återbrukscenter och förklarar varför de estetiska ämnena är så...

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan en tid ett barnråd. Förskolechef Ulla Sundin ser barnrådet som ett sätt för förskolechefen att arbeta aktivt med demokratiuppdraget.

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget. Barnrådet handlar om att på ett konkret sätt fånga upp...

Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får verksamheten lättare att ta till sig detta arbetssätt. Här...

Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp. Men...

Artikel
Förskolegården ger ypperliga möjligheter till arbete med delaktighet och ansvar. Här kan barnen öva sitt ansvarstagande för den gemensamma miljön. Och om barnen får inflytande över gårdens utformning...

Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på känseln. Känn! Brukar vi uppmana särskilt de yngsta barnen i förskolan. Men hur kan vi utmana...

Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på smaksinnet. Ibland tycks barn ha ett oerhört stort behov av att känna smaken på allt de finner...

Artikel
Att arbeta med Superkompisar är ett sätt att skapa inkluderande samspelsmiljöer där alla barn kan hitta lekmöjligheter, där de kan utveckla sin sociala förmåga och stärka varandra som individer. Lisa...

Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med förväntan och undran.

Artikel
En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att små barn använder kameror på ett mycket annorlunda sätt än vuxna gör, och upptäcker saker som de kanske annars inte skulle ha gjort.

Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson berättar om ny forskning på området, och ger...

Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya lagen? Hur kan förskolan förbereda sig? Fanny...

Artikel
Vi måste våga säga ja till barnens – i våra ögon – ibland underliga idéer, menar förskolläraren Tove Lundholm. Då förstår barnen att de är viktiga och att de faktiskt kan påverka innehållet i...

Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.

Artikel
Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En period arbetade hon även som sångare. När hon började forska 2010 förde hon samman dessa områden:...

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att själva delta i och leda samtalen.

Artikel
Även om vintervindarna fortfarande viner på sina håll och det kan kännas långt till sol och värme, är det nu hög tid att planera årets odlingsprojekt. Förutsättningarna är olika på olika...

Artikel
Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man kan arbeta med solidaritet med andra och gruppens...

Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som diskussionsunderlag i arbetslaget kring tillgänglig lärmiljö för...

Artikel
I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgänglig lärmiljö för barn med motoriska begränsningar.

Artikel
Sedan 1 januari 2015 kan en otillgänglig lärmiljö klassas som diskriminering. I en artikelserie i tre delar presenterar psykolog Anna Hellberg diskussions- och reflektionsunderlag kring tillgänglig...

Artikel
My little pony på äventyr
På Äventyrets förskola har det viktiga värdegrundsarbetet nu fått tillskott av äventyrspedagogik.

Artikel
Värdekonflikter del 3: Egna rättigheter kontra andras väl
Det enskilda barnets rättigheter ställs ofta mot principen om andras väl. I den här artikelserien diskuteras vardagliga konfliktsituationer mellan barn och vuxna i förskolan. Inte som ett problem som...

Artikel
Värdekonflikter del 2: Alla får vara med
Ibland ställs viljan att inte störa barnens lek mot principen att alla ska få vara med. I den här artikelserien diskuteras vardagliga konfliktsituationer mellan barn och vuxna i förskolan. Inte som...

Artikel
Värdekonflikter del 1: Att följa regler
Vad händer när barnets integritet och självbestämmande krockar med förskolans regler och rutiner? Här diskuteras vardagliga konfliktsituationer mellan barn och vuxna i förskolan. Inte som ett problem...