Artikel
En lekfull sagoslinga på temat värdegrund fick barnen att reflektera över vänskap och samarbete en lång tid efteråt. Tuula Torro och Camilla Lindgren på förskolan Bränningevägen bjuder på inspiration...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i förskolan. I denna artikel fokuserar vi på hur vi konkret...

Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn uppstår kan i stället grunda sig i bristande...

Artikel
Något av det svåraste att prata om kollegor emellan än när någon i personalgruppen kränker ett barn. Vi måste våga prata, men hur gör man det på ett professionellt sätt utan att riskera att skada...

Artikel
Dagligen i förskolan uppstår situationer mellan barn där någon kan känna sig utsatt av andra. Det händer också att vuxna går över gränsen för vad som är ett lämpligt agerande i relation till ett...

Artikel
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fokuserat på i sin forskning.

Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna verksamheter.

Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och hur trauma syns i barnens beteende.

Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn. Men för att kunna bidra till deras läkning och...

Artikel
Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen och att lära dem att ställa frågor. Detta enligt Linda Malmsten, verksamhetsutvecklare inom IKT, som har många tips och idéer om hur ett...

Artikel
Magnus Karlsson har i sin doktorsavhandling undersökt hur barn hanterar moralfrågor. Han fann bland annat att det är tätt knutet till deras sociala relationer.

Artikel
Hur kan teater och drama utveckla barns självkännedom, medkänsla och inlevelseförmåga med andra? Hur tidigt kan man börja? Här får du möta pedagogen och skådespelaren Fredrica som arbetar med drama...

Artikel
En av Förskoleforums medlemmar har hört av sig med några intressanta frågor till psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg. Vad är egentligen identitet? Och bör barn ”träna” på situationer de...

Artikel
Skulle #metoo ha kunnat undvikas? – För att nå ett jämlikt samhälle måste förändringen börja redan i förskolan, säger jämställdhetsexperten Kristina Henkel.

Artikel
Vissa barn hörs, syns och märks. Andra barn registrerar, tar in och samlar intryck. Minna är mamma till en högkänslig dotter. "Förskolan har betytt jättemycket för oss, främst för att de tagit hennes...

Artikel
Stärk barnens lekkompetens istället för att förbjuda. När vi förbjuder krigslekar i förskolan kan det öka intresset, men än viktigare är att vi stänger en kanal för barnen att uttrycka sig genom inom...

Artikel
Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som inomhus eftersom barnen möts över ålders- och...

Artikel
Smultronställets förskola i Kristianstad använder forumteater som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i olika dilemman. Dramapedagogen Magda W Kokai berättar om vad forumteater är och varför...

Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar på norska förskolor och det hon funnit är något...

Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen innan man gör det? När fotograferar man?...

Artikel
REDE – Respekt Empati Djur Etik – är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Det är ett långsiktigt djurskyddsarbete som har använts av lärare och pedagoger...

Artikel
De invånare i ett land som saknar papper på sin rätt att bo just där, kallas papperslösa. Papperslösa barn har enligt skollagen rätt att gå i förskola. Men vilka rättigheter har de i övrigt och hur...

Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya lagen? Hur kan förskolan förbereda sig? Fanny...

Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.

Artikel
Dockor har länge använts för att göra världen mer begriplig för både barn och vuxna. En docka kan säga sådant som för en pedagog eller vuxen är svårt att uttrycka. Kanske är det dags för en renässans...

Artikel
Barn i sorg söker oftast inte konkreta svar, utan snarare närvaro av en vuxen som lyssnar. Lars Björklund, erfaren sjukhuspräst, delar här med sig av sina upplevelser och tankar om barn, livet och...

Artikel
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det är ett nödvändigt och livsviktigt rum.

Artikel
Det började som en tanke. Det blev en handling. Det blev succé! Så skriver Göran Andersson, förskollärare och en av medlemmarna i duon Sander & Gander, om det välgörenhetsprojekt som han tillsammans...

Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för vem är den främst avsedd?