Artikel
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. De bistår med matnyttig information som hjälper förskolornas verksamhet i Sverige. Här får du mer kunskap om DO...

Artikel
Inger Biret Kvernmo Gaup är utbildad samisk vägvisare och arbetar med att stärka det samiska språket och synliggöra den samiska kulturen.

Artikel
Förskolan ska ge barnen förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Här får du stöd i detta arbete, genom grundläggande kunskap om de fem nationella minoriteterna och konkreta...

Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en språkpolicy, som förtydligar de olika språkens...

Artikel
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genusförutsättningar. En trend just nu är att byta namn på hemvrån för att ge den nytt liv och nya...

Artikel
Jämställdhet i förskolan – del 1
Att arbeta för jämställdhet ingår i alla pedagogers uppdrag. Men vad innebär egentligen jämställdhet, och vad beror det på att vi ännu inte uppnått den? I ett diskussionsunderlag bestående av tre...

Artikel
På Stinsens förskola i skånska Södra Sandby har Språktavlan blivit ett enkelt men effektivt redskap för att skapa nyfikenhet och kunskap kring olika språk och kulturer i barngruppen. Här delar...

Artikel
Författaren och utbildaren Karin Salmson på OLIKA förlag bjuder här på fyra normkreativa övningar att använda i förskolans arbete med likabehandling.

Artikel
Bajram, midsommar och höstfest är bara några av alla de högtider som uppmärksammas på Stockrosens förskola i Malmö där Diana Del Angel, Lumnije Selimi och Stina Andersson jobbar. I denna artikel...

Artikel
Sagoberättande, digitala världar och magiska miljöer fyllda av möjligheter till utforskande – under språkveckan firar Malmös förskolor den språkliga mångfalden med en mängd aktiviteter. Förskoleforum...

Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med förväntan och undran.

Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson...

Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.

Artikel
December är en tid med många traditioner. Lucia-tåget med lucia, tärnor och stjärngossar, julen med tomtefar, tomtemor och alla nissarna. Eller? Anette Skåhlberg reflekterar över vinterns högtider...

Artikel
Aldrig någonsin tidigare har så många människor varit på flykt i världen. År 2015 kom rekordmånga flyktingar till Sverige. Hur bemöts de nyanlända barnen i förskolan?

Artikel
Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den normkritiska debatten. Men även i förskolan går det att skapa diskussion.

Artikel
Solgårdens förskola ligger i ett mångkulturellt område i Borås. Här arbetar man mycket med att välkomna de nyanlända barnen in i barngruppen, så att de känner sig delaktiga trots att man inte kan...

Artikel
Alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan, och ska kunna få konkreta svar på frågor om hur barn blir till. Barn kommer ju inte med storken. Som pedagog kan man känna osäkerhet...

Artikel
Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letzén om tankarna bakom boken Ny i förskolan – med ett interkulturellt förhållningssätt.

Artikel
Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna om. Att gå kursen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan är ett sätt att göra det.

Artikel
Kan en rosa tyllkjol utmana genusnormerna? Kan klackskor vara ett sätt att bli vuxen? – Barn utmanar ständigt könsnormer, säger Klara Dolk som har forskat kring genusfrågor utifrån ett...

Artikel
Idag talas rekordmånga språk i förskolan och pedagogerna står inför en stor utmaning. Men det finns många sätt att göra flerspråkigheten till en resurs för gruppen. – Att kunna flera språk är en...

Artikel
skypekonferens
I en alltmer internationaliserad värld krävs det kunskap och förståelse kring internationella frågor. På Änghagens förskola i Malmö har förskollärare Anita Trenchevski har drivit ett stort europeiskt...

Artikel
Genuscertifiering
Prinsessklänningar eller snabba bilar? Eller båda två eller tvärtom? I Gagnefs kommun satsas för fullt på genuscertifiering och här ska alla förskolor märkas. – Det blir ofta initierade...

Artikel
Den är omskriven i hela världen och har flest manliga pedagoger i Norden. Här, på förskolan Nicolaigården i Stockholm, finns genustänk in i minsta detalj. Men det handlar inte om stoppskyltar och...

Artikel
En bild säger mer än tusen ord. I förskolan produceras mängder av bilder varje dag, på både barn och pedagoger, och många bilder hängs upp på väggarna. Vilka normer speglar dessa bilder? Ges alla...

Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och kräver såväl matematisk reflektion som funderingar...

Artikel
Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen handlar om fest, men också om kulturarv, estetiska...

Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område kring temat fest. Denna första del presenterar...

Artikel
Barnkonventionens alla rättigheter ska gälla för alla barn oavsett om de har någon form av funktionsnedsättning. Vad innebär detta i praktiken för förskolan? Fanny Davidsson förklarar och ger exempel.