Person
deuk
Susanne Duek är fil.dr och lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Här berättar hon om sin forskning om nyanlända barns litteracitet. Publicerat 2019-09-11. Vem är du? – Jag är i...

Person
Emilie Moberg
Publicerat 2019-08-19. Foto: Niklas Björling. Emilie Moberg vid Stockholms universitet forskar om hur förskolans läroplan iscensätts i förskolans vardag. Hennes avhandling visar att barnens...

Person
Elisabeth Nilsson Jobs
Publicerat 2019-06-18 Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen ”Recognizing Disability and...

Person
Barbro Bruce
Foto: Högskolan i Kristianstad. Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör hur...

Person
Marita Lundström
Publicerat 2019-05-09 Vem är du? – Jag har en bakgrund som fritidspedagog och har arbetat med integrerad verksamhet (förskoleklass, skola och fritidshem) under många år i en skola i Göteborg. Under...

Person
Bim Riddersporre
Publicerat 2019-04-10 Vem är du? – Snart har jag bott i fyrtio år på den skånska slätten – här finns inget som skymmer horisonten och alla årstider är lika vackra. Jag är född i Värmland, uppvuxen...

Person
Gabriella Gejard
Publicerat 2019-03-13 Vem är du? – Jag bor i Vallentuna med min familj. Jag har en bakgrund som förskollärare och har arbetat inom olika förskoleverksamheter under cirka 30 års tid. Jag kom in på...

Person
Anna Rantala
Publicerat 2019-02-07 Vem är du? – Jag är 44 år och bor i en liten by som heter Kubbe, 5 mil utanför Örnsköldsvik. Jag är utbildad förskollärare och arbetade på olika förskolor i 16 år innan jag...

Person
Jonna Larsson
Publicerat 2018-12-10 Vem är du? – Jag är en nyfiken och vetgirig person som har arbetat som förskollärare i Alingsås kommun under nästan 20 år. Jag började läsa vidare då jag kände att de...

Person
Pia Williams
Publicerat 2018-11-07 Vem är du? – Jag har en bakgrund som förskollärare. Ganska snart efter min grundutbildning läste jag en masterutbildning vid Göteborgs universitet som sedan ledde mig vidare...

Person
Magnus Karlsson
Publicerat 2018-10-15 Vem är du? – Jag är 44 år och bor med min familj i Varberg. Jag har en bakgrund som förskollärare och arbetade inom förskola/fritidshem under ca 10 års tid innan jag kom in på...

Person
Anette Boye Koch
Publicerat 2018-09-05 Vem är du? – Jag bor i en liten by strax utanför Århus. Jag kommer från en familj med många lärare och pedagoger men skaffade mig själv flera andra utbildningar. Till slut...

Person
Maria Simonsson
Publicerat 2018-08-13 Berätta lite om dig själv! – Jag har arbetat som barnskötare och förskollärare i Linköpings kommun och tog förskollärarexamen 1992 vid Linköpings universitet. Samtidigt som...

Person
Mie Josefson
Publicerat 2018-06-07 Vem är du? – Jag är stockholmare sedan 33 år, med rötterna i norra Bohuslän och uppvuxen i Ångermanland. Efter gymnasiet – juni 1982 – erbjöds jag en praktikantplats på en...

Person
Agneta Jonsson
Publicerat 2018-04-25 Agneta Jonsson är nyfiken på förskolans betydelse för barn och samhälle. Detta ledde henne efter 20 års arbete som förskollärare till en tjänst som universitetslektor i barn-...

Person
Trine Klette
Publicerat 2018-03-22 Vem är du? – Jag är född 1953, har två barn och bor i Oslo. Efter några år som antropologistudent på 70-talet, bestämde jag mig för att bli sjuksköterska. – Så länge jag kan...

Person
Hrönn Pálmadóttir
Publicerat 2018-02-27 Vem är du? – Jag är utbildad förskollärare, vilket jag jobbade som i många år i Reykjavík där jag bor. Jag tycker det är viktigt att ta till oss barnens egna perspektiv. Jag...

Person
Elisabeth Åsén Nordström
Publicerat 2018-02-13 2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande". Sedan början...

Person
Lise Roll-Pettersson
Publicerat 2018-01-08 Vem är du? – Jag är född i England och uppvuxen i den östra delstaten North Carolina i USA. Jag kom till Sverige när jag gifte mig med en svensk man. Men jag har faktiskt...

Person
Karin Rönnerman
Publicerat 2017-12-04 Vem är du? – Jag har en bakgrund som förskollärare, med examen 1973. Jag arbetade i förskolor i 12 år i Göteborg, Östersund och Umeå. Parallellt med förskolläraryrket...

Person
Maria Wassrin
Publicerat 2017-10-23 Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En period arbetade hon även som sångare. När hon började forska 2010 förde hon...

Person
Anette Jahnke
Publicerat 2017-09-06 Vem är du? – Jag är en 45-åring som är uppväxt på Gula Höja i Malmö. Sedan tjugo år bor jag i Göteborg med min man och tre barn men jag har fortfarande en underbar...

Person
Eva M Johansson
Publicerat 2017-08-16 Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.” Detta gjorde hon vid Göteborgs...

Person
Hanna Palmér
Publicerat 2017-07-18 ”Ju mer man lär sig om matematik i förskolan – desto roligare blir det” Hur kommer det sig att du blev forskare? Vad är det roligaste med detta yrke? – Jag är genuint nyfiken...

Person
Kassahun Weldemariam
Publicerat 2017-06-12 Vem är du? – Jag utbildade mig till lärare i mitt hemland och arbetade bland annat på SOS Barnbyar och sedan i fyra år på Dilla University i södra Etiopien. Hur kommer det...

Person
Maria Magnusson
Publicerat 2017-05-18 Vem är du? – Jag är ursprungligen från Stockholm men bor numera i Kalmar. Jag utbildade mig till förskollärare på 1980-talet i Södertälje och jobbade därefter i många olika...

Person
Mai Brit Helgesen
Publicerat 2017-04-05 ”Det är alltför lätt att peka ut fel och brister hos barn” Mai Brit Helgesen är forskare vid universitetet i Alta i Nordnorge och medlem i Forskargruppen för förskoleforskning...

Person
Ebba Hildén
Publicerat 2017-02-21 ”De yngsta barnen är väldigt kompetenta kommunikatörer” Det krävs närvarande och inlyssnande pedagoger för att se de yngsta barnens kompetens i förskolan. De små behöver gott...

Person
Hillevi Lenz Taguchi
Publicerat 2017-01-11 ”Jag vill bidra till att minska polariseringen mellan olika arbetssätt i förskolan.” Hillevi Lenz Taguchi hoppas med sin forskning få förskolans pedagoger att bli mindre...

Person
Carina Hjelmér
Publicerat 2016-12-07 Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man kan arbeta med solidaritet...