Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Hej! Jag undrar hur vi ska bemöta ett barn som går i förskoleklass som inte är klar med vilken hand som är den dominanta. Det kan vara så att barnet är tvåhänt – ambidext, vilket vi inte vet. Jag...

Expertfråga Image
Fanny Davidsson
Hej Fanny! Vi är en grupp förskolechefer som diskuterar hur vi kan mäta barnens trygghet i förskolan. Det finns förslag på att använda sig av sociogram. Är det en metod du anser är aktuell än i dag,...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Rekommenderar du att barn som har löss skickas hem med detsamma?

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vilka är de mest karakteristiska dragen för ADHD?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Vi har fått två fall av falsk krupp på vår förskola. Min fråga är: Är detta smittsamt, och vilka åtgärder bör förskolan vidta?

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vi har ett 6 år gammalt barn som läspar. Föräldrarna är bekymrade över detta. Vad tycker du vi ska säga till dem?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Jag har en fråga om barn som har varit hemma från förskolan med feber. Vi på vår förskola anser att barnet ska ha en feberfri dag hemma innan det kommer tillbaka till förskolan, men många föräldrar...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vi har en 5-åring i förskolan som använder blöja. Det verkar inte plåga honom i förhållande till de andra, även om några av de andra större barnen reagerar med frågor. Barnet har ett bra språk, men...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Vi har haft en regel att ett barn får komma tillbaka till förskolan först 24 timmar efter att en behandling för ögoninfektion är påbörjad. Men nu får inte barnen längre antibiotikabehandling. Detta...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Hej!Vi har ett barn hos oss som inte har någon diagnos, men som är lite speciell. Han är väldigt känslig, gråter ofta och försiktig av sig. Har varit så sen han började och föräldrarna är väldigt...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Hej!Hur kan svamp i underlivet yttra sig på en flicka i två-års åldern?Som små blåsor och utslag på blygläpparna?Kan det vara smittsamt?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
1. Jag läste igenom listan för vad som bör finnas i förskolans förbandslåda. Ni rekommenderade någon form av paracetamol. Får vi verkligen ge mediciner på förskolan? 2. Hur gör jag med barn, 1-5 år,...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vi har en 4 år gammal pojke i förskolan som inte leker med andra barn, han vill hellre vara med oss vuxna och pratar med oss hela tiden. Han är väldigt "vuxen" i sitt sätt att prata. Vi kan...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vad gör vi med våra sex 5-åringer som alla har en enorm vinnarinstinkt och alla är dåliga förlorare? Det slutar alltid med att någon blir arg eller sur eller att de bråkar och slåss. De tävlar om det...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Jag har en fråga angående salmonella. Kan barnen komma till förskolan om de  har salmonella och hur ska detta i så fall hanteras för att förhindra att smittan sprids vidare?

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Där jag jobbar - sex avdelningar, varav fyra 3-5 år och två 1-3 år, diskuterar vi nu förändringar. I ett första steg ett närmare samarbete mellan småbarnsavdelningarna, som idag ligger fysiskt långt...

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Det är nu ca 15 år sedan förskolan blev en läroplansstyrd verksamhet. Hur har förskolan utvecklats under de åren och i vilken utsträckning/på vilket sätt kan man säga att det beror på införandet av...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Vi har en fråga ang. nötallergi.I idominsalva finns det ju jordnötsolja. Bör man använda den på förskolan då? Ofta smörjer man ju barnen runt munnen. Vi har aldrig hört något om detta, så vi behöver...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vi funderar kring hur man kan organisera modersmålsstödet på våra förskolor och undrar om ni kan hjälpa oss med goda exempel. Det finns kanske andra som kommit längre och som vi kan läsa om?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Jag har en liten flicka på min avdelning (hon är snart 2 år). Nu har vi märkt att hon onanerar flera gånger om dagen! Hur ska man hantera detta? Tacksam för svar!

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Vi har en nystartad småbarnsavdelning och har diskuterat att arbeta med att introducera matematik för barnen. Har du några konkreta tips på hur vi kan gå till väga? På vilken nivå kan vi lägga oss?

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Jag har en kollega som är en ivrig förespråkare av TRAS och vill att vi börjar arbeta med den på förskolan. Jag har bara läst om TRAS i artikeln här på Förskoleforum. Vad anser du om metoden?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Vi har nyss fått en pälsdjursallergiker på vår förskola. Vad ska vi tänka på för att förbättra villkoren för honom?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Vi har ett barn som har haft en förfärlig hosta länge nu? Förekommer det kikhosta i Sverige numera, trots att barn väl numera vaccineras?

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vi är på jakt efter tips på bra litteratur till ett 2,5 år barn med autism. Hur kan vi stimulera talet, kommunikationen, leken etc?

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Vi har två barn på vår avdelning som är flerspråkiga. De har samma modersmål och pratar dålig svenska. De leker mest med varandra. Har du något förslag på hur vi kan integrera dem i barngruppen på...

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Är det några av läroplanens strävansmål som du tycker är viktigare än andra? Några som passar bättre att arbeta med de äldre barnen runt resp. de yngre?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Det har ju dykt upp ett nytt fall med en förskollärare som har tbc. Är detta något man behöver oroa sig för? Något särskilt man ska vara observant på?

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Kan du hjälpa mig att reda ut begreppen projektarbete samt temaarbete? Är skillnaden så enkel att projektarbete är avgränsat i tid och temat är avgränsat i ämnet? Eller har du någon annan definition...

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Har ett mycket svårt fall på våran förskola. Det gäller ett barn 6 år gammalt. Hon är inte lätt att älska med sitt mycket speciella sätt. Hon är mycket utstuderad i allt hon gör, har mycket svårt att...