Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande...
3 gillar
Artikel
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. De bistår med matnyttig information som hjälper förskolornas...
2 gillar
Artikel
Inger Biret Kvernmo Gaup är utbildad samisk vägvisare och arbetar med att stärka det samiska språket och synliggöra den samiska kulturen.
2 gillar
Artikel
Förskolan ska ge barnen förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Här får du stöd i detta arbete, genom grundläggande kunskap...
6 gillar
Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en...
Artikel
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genusförutsättningar. En trend just nu är att byta...
5 gillar
Artikel
Att arbeta för jämställdhet ingår i alla pedagogers uppdrag. Men vad innebär egentligen jämställdhet, och vad beror det på att vi ännu inte uppnått...
Artikel
På Stinsens förskola i skånska Södra Sandby har Språktavlan blivit ett enkelt men effektivt redskap för att skapa nyfikenhet och kunskap kring olika...
5 gillar
Artikel
Författaren och utbildaren Karin Salmson på OLIKA förlag bjuder här på fyra normkreativa övningar att använda i förskolans arbete med likabehandling.
5 gillar
Artikel
Bajram, midsommar och höstfest är bara några av alla de högtider som uppmärksammas på Stockrosens förskola i Malmö där Diana Del Angel, Lumnije...
7 gillar
Artikel
Sagoberättande, digitala världar och magiska miljöer fyllda av möjligheter till utforskande – under språkveckan firar Malmös förskolor den språkliga...
3 gillar
Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med...