Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Att lära av varandra, observera och diskutera, är ofta ett fruktbart sätt att utveckla verksamheten. Detta gäller inte minst på matematikens område,...
2 gillar
Artikel
Marita forskar om lärares samtalsstrategier och om vikten av att barn och elever lär sig att kommunicera matematik. – Vi på lärarutbildningen har en...
5 gillar
Artikel
Gabriella Gejard har i sin forskning undersökt matematiserande i förskolan genom olika aktiviteter. Hon berättar här om sina forskningsresultat, om...
3 gillar
Artikel
Tid är något som intresserar de flesta förskolebarn väldigt mycket – ändå syns inte detta ämne speciellt mycket i förskolan. Det finns heller inte...
8 gillar
Artikel
Under hösten finns många situationer och företeelser som du kan använda i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga. Här får du en lång...
9 gillar
Artikel
Människan har i alla tider använt sig av naturen som en källa till inspiration för olika estetiska uttrycksformer. Den avbildas genom målningar och...
Artikel
Matematik är som bekant så mycket mer än siffror och räknande. Ett språk som berättar om världen, genom förhållanden, symmetrier, mängder och...
2 gillar
Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
8 gillar
Artikel
Matematikaktiviteter kan med fördel göras utomhus. Men ibland inbjuder inte vädret till några längre stunders matematiklek. Som tur är finns det...
9 gillar
Artikel
Matematik är så mycket mer än plus och minus. Eller vad sägs om att baka lite matematik? – Introducera matte genom lek och utforskande, säger Eugenia...
3 gillar
Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva...
4 gillar
Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
1 gillar