Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Att uppleva trygghet i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. För att...
3 gillar
Artikel
Kommunikationsarbetet i förskolan är ofta osynligt och personalen behöver få bättre förutsättningar för att genomföra denna viktiga del av yrket. Det...
1 gillar
Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland...
15 gillar
Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans...
4 gillar
Artikel
Det har återigen kommit en fråga till Leif Strandberg, denna gång om samarbete. Det är ju ett antal personer som ska samarbeta på en förskola. Men...
3 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
4 gillar
Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i...
3 gillar
Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn...
7 gillar
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och...
4 gillar
Artikel
Kan man utveckla barns samspelsförmåga? Hur kan man i så fall göra det? Logopeden Eva-Lotta Heide delar med sig av sina goda erfarenheter av att...
10 gillar
Artikel
Ett grönt äpple. Ett par rullande ”r”. Och en god bok, såklart. Så blir du ett högläsningsproffs.
7 gillar
Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det...
3 gillar